Ekstraordinært styremøte i Helseplattformen

Helseplattformen AS avholder ekstraordnært styremøte torsdag. På agendaen står ny innføringsplan for 2023. 
MÅ HA EN PLAN: Torbjørg Vanvik, administrerende direktør i Helseplattformen, må legge fram planer for fortsatt innføring for styret. | Foto: Arkvifoto, Helseplattformen
MÅ HA EN PLAN: Torbjørg Vanvik, administrerende direktør i Helseplattformen, må legge fram planer for fortsatt innføring for styret. | Foto: Arkvifoto, Helseplattformen

Styret skriver i møteinnkallingen at de erkjenner behovet for «videre optimalisering og feilretting av løsningen, samt bistand fra Helseplattformen til tiltak internt på St.Olavs Hospital, for videre innføring i helseforetakene».

Må styrke bemanning

I innkallingen skriver styret videre at de «understreker viktigheten av at det planlegges med tilstrekkelig styrking av bemanningen/ressurssituasjonen i Helseplattformen AS for å optimalisere løsningen og bidra i nødvendige opplærings- og oppfølgingsaktiviteter ved St. Olavs hospital, for å sikre en best mulig bruk av løsningen ved sykehuset.»


I punkt tre på agendaen ber styret om en vurdering av bemanning og ressurssituasjon med tanke på at opprinnelig innføringsplan kan opprettholdes.

Styremøte i Helse Midt - vil utsette i to regioner

Det er også styremøte Helse Midt-Norge RHF torsdag. Onsdag kveld framgår det av styrepapirene at RHF-et ønsker å utsette innføring av Helseplattformen i to regioner: 

«Administrerende direktør erkjenner at det er behov for ytterligere tid og ressurser for å sluttføre det iverksatte arbeidet, og at dette medfører behov for en revidert plan forinnføring av Helse Nord-Trøndelag HF og Helse Møre og Romsdal HF. Administrerendedirektør legge frem revidert felles regional innføringsplan, inklusiv ny milepælsplan, for styret innen 19.januar». 

Helseplattformen ble satt i drift ved St.Olavs hospital i midten av november, og er integrert med mer enn 100 systemer og nasjonale løsninger. 

Journalløsningen leveres av amerikanske Epic. IBM Norge har levert identitets- og tilgangsstyringen. 

Siden oppstart har innføringen vært preget av store utfordringer og kritiske feil. Blant annet problemer knyttet til til e-meldingstypene henvisninger, epikriser og røntgenrekvisisjoner og –svar. 

I slutten av desember anbefalte Styringsgruppen for regional innføring av Helseplattformen at utrulling av ny journalløsning i Helse Nord-Trøndelag og Helse Møre og Romsdal utsettes.

Saken er oppdatert onsdag 4.januar kl 22:45 med mer informasjon fra styrepapirene til Helse Midt-Norge.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

!
Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også