Europeiske helsemyndigheter oppfordrer til å ikke bruke fedmemidler av kosmetiske årsaker

Diabetes- og fedmelegemidler bør ikke brukes av kosmetiske grunner, oppfordrer de europeiske legemiddelmyndighetene (EMA). 
OPPFORDRER: EMA ber leger om å unngå å forskrive fedme- og diabetesmedisin for kosmetisk vekttap. I Norge innføres rasjonering av diabetesmidlet Ozempic fra 1.juli.
OPPFORDRER: EMA ber leger om å unngå å forskrive fedme- og diabetesmedisin for kosmetisk vekttap. I Norge innføres rasjonering av diabetesmidlet Ozempic fra 1.juli.
Marketwire, Anne Grete Storvik

Fedme- og diabeteslegemidlene fra Novo Nordisk og amerikanske Eli Lilly, som Wegovy, Ozempic og Mounjaro, bør ikke brukes for å se bra ut til strandsesongen eller av andre kosmetiske grunner, oppfordrer EMA. De ber nå om at legemidlene brukes til pasienter som virkelig trenger medisinene, som i dag ikke kan produseres i tilstrekkelige mengder.

Dette skriver Bloomberg News.

– Vil forverre mangel

Medlemslandene bør vurdere «tiltak for å kontrollere og optimalisere distribusjonen av disse legemidlene», er oppfordringen. 

«Bruk av diabetesmedisiner som Ozempic for vekttap vil gjøre mangelen verre», heter det i en uttalelse fra EMA. 

EMA oppfordrer legene til kun å forskrive medisinen i samsvar med de godkjente bruksområdene, og spesielt unngå forskrivning for kosmetisk vekttap.

«Personer som ikke har fedme eller vektrelaterte helseproblemer, bør i stedet få livsstilsråd», sier EMA.

Individuell stønad i Norge fra 1. juli

I Norge må leger fra 1. juli 2024 øke om individuell stønad for at diabetespasienter skal få Ozempic på blå resept. Dette er ett av flere tiltak for å gi bedre tilgang til medisinen til de pasientene som trenger den mest.

Det har lenge vært stor etterspørsel og uforutsigbar levering av Ozempic. 

Stortinget vedtok i revidert nasjonalbudsjett vedtatt å overføre Ozempic fra forhåndsgodkjent refusjon til individuell stønad på blå resept, for å sikre at diabetespasientene som oppfyller vilkårene får den behandling de har krav på. 

Fra 1. juli kan diabetespasienter også få individuell stønad til behandling med Rybelsus, som inneholder semaglutid, det samme virkestoffet som i Ozempic. Det er samme vilkår for individuell stønad som for Ozempic. 

Det vil fra samme dato heller ikke gis ikke refusjon for utenlandske pakninger, som har vært opptil sju ganger dyrere enn norske pakninger. For å kompensere for at det blir færre pakninger tilgjengelig, tilbys også Rybelsus på blå resept. 

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også