Helseplattformen med kritiske feil – setter inn ytterligere ressurser

Særlig er det kritiske feil knyttet til løsningen for radiologi og e-meldinger i Helseplattformen. 
«ALVORLIG»: Administrerende direktør ved St. Olavs Hospital, Grethe Aasved (nr. 2 f.h) sier hun ser alvorlig på usikkerheten om e-helsemeldinger. Torsdag er det styremøte i Helse Midt-Norge, og her skal situasjonen rundt Helseplattformen tas opp. Bildet er tatt da Helseplattformen gikk live. for en måned siden. | Foto: St. Olavs Hospital
«ALVORLIG»: Administrerende direktør ved St. Olavs Hospital, Grethe Aasved (nr. 2 f.h) sier hun ser alvorlig på usikkerheten om e-helsemeldinger. Torsdag er det styremøte i Helse Midt-Norge, og her skal situasjonen rundt Helseplattformen tas opp. Bildet er tatt da Helseplattformen gikk live. for en måned siden. | Foto: St. Olavs Hospital

I Helseplattformen er det nå flere områder med store utfordringer, og det er spesielt kritiske feil knyttet til løsningen for radiologi og e-meldinger, beskriver styret foran det kommende styremøtet i Helse Midt-Norge torsdag denne uken. 

– Administrerende direktør ser alvorlig på at det har vært og fortsatt er usikkerhet knyttet til om alle e-meldinger kommer korrekt frem, og er klar over at dette medfører en potensiell risiko for pasientsikkerheten, heter det fra St. Olavs Hospital-direktør Grethe Aasved i styrepapirene. 

Setter inn ressurser «med kjennskap til Epic»

Styret skriver i styrepapirene at Helseplattformen AS og St. Olavs hospital utarbeider en plan for å stabilisere løsningen på utfordringsområdene. Videre skriver de at «det er besluttet å tilføre ytterligere ressurser med kjennskap til Epic som skal bidra i det videre arbeidet. Dette vil bli iverksatt så snart som mulig.»

– Radiologiløsningen har på nåværende tidspunkt funksjonalitet som medfører redusert effektivitet og risiko for pasientsikkerhet. Det er kritisk å få på plass forbedringer raskt. Det er allerede gjort en del forbedringer, men det gjenstår fortsatt et betydelig arbeid, skriver styret. 

– Problemene er blant annet at radiologisvar ikke når fastleger, at radiologisvar fremstår innholdsløse eller fremstår i et ikke-hensiktsmessig format. Radiologi-rekvisisjoner sendt fra fastleger og legevakt til St. Olav når ikke mottaker. Det er tilført ekstra ressurser, inklusive ekstra bistand fra Helseplattformen og Epic, med fokus på å rette feilene. Analytikere fra Helseplattformen er fysisk tilgjengelige for radiologer på St. Olavs hospital, heter det videre. 

Problemer med e-helsemeldinger

– Utfordringene ved innføring av Helseplattformen knytter seg hovedsakelig til e-meldingstypene henvisninger, epikriser og røntgenrekvisisjoner og –svar. I tillegg til eksterne e-meldinger som sendes over helsenettet, sendes det interne e-meldinger mellom aktører på Helseplattformen.

Styret skriver også at det er usikkert om det ene og alene er Epic-løsningen som er årsak til en ikke får gjenopptatt normal aktivitet: 

«Opplæringen og personalets kompetanse på effektiv bruk av løsningen er også en faktor. Dette avhenger bl.a. av opplæring og om lokale/personlige tilpasninger er gjennomført. Forhold knyttet til ikke-planlagte endringer i drift f.eks. influensautbrudd, Covid, endringer i antall utskrivningsklare pasienter, etc. er forhold som virker inn på tallene og må tas hensyn til.»

– Administrerende direktør ser alvorlig på at det har vært og fortsatt er usikkerhet knyttet til om alle e-meldinger kommer korrekt frem, og er klar over at dette medfører en potensiell risiko for pasientsikkerheten. 

St. Olavs hospital HF, Helse Møre- og Romsdal HF og Helse Nord-Trøndelag HF har meldt bekymring til Statsforvalteren om situasjonen. 

– Dette har særlig vært relatert til de beskrevne utfordringsområdene, skriver styret. 

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også