Kartlegger fortsatt omfanget av kritisk feil i e-reseptkjeden

– I arbeidet med feilretting og analyser er det oppdaget at det kan ligge kopier av reseptene i andre systemer, som kan bidra til videreføring av feilen, sier Helsedirektoratet. 
RYDDER FORTSATT: Det er fremdeles aktive resepter i Reseptformidleren som inneholder feil, ifølge Norsk helsenett. | Foto: NTB
RYDDER FORTSATT: Det er fremdeles aktive resepter i Reseptformidleren som inneholder feil, ifølge Norsk helsenett. | Foto: NTB

Helsedirektoratet varslet om en kritisk feil i e-reseptkjeden, som innebar at dosering med intervaller sjeldnere enn daglig kan ha blitt omgjort til daglig. 

Det ble varslet at feilen i doseringsfrekvens har berørt nesten 2000 aktive resepter.

– I arbeidet med feilretting og analyser er det oppdaget at det kan ligge kopier av reseptene i andre systemer, som kan bidra til videreføring av feilen, skriver Helsedirektoratet i en pressemelding. 

Les også: Norsk helsenett vil ikke opplyse om navn på journal-leverandør

Norsk helsenett: – Ikke ansett som løst

I en driftsmelding på Norsk helsenett heter det at feilkilden til reseptene som inneholder feil er identifisert og feilen er rettet. 

– Alle virksomheter som har forskrevet e-resepter med feil er blitt kontaktet av NHN eller deres EPJ-leverandør. Hendelsen er allikevel ikke ansett som løst, da det fremdeles er aktive resepter i Reseptformidleren som inneholder feil. Disse må tilbakekalles av rekvirentene. Det eksisterer også historiske resepter i Kjernejournal og lokale databaser hos rekvirentene som inneholder feil. Disse kan bli brukt som grunnlag av rekvirenter når nye resepter skal forskrives, slik at potensialet for å videreføre feilen fremdeles er tilstede, skriver Norsk helsenett i driftsmeldingen.

– Vi jobber systematisk med å få et enda bedre bilde av situasjonen. Det er funnet noen nye tilfeller, men tallet aktive resepter som er berørt overstiger fortsatt ikke 2000 i reseptformidleren, sier Jacob Holter Grundt, lege og fagdirektør i Helsedirektoratet. 

Han sier de er helt avhengig av at helsetjenesten bidrar i oppryddingen. 

Det er iverksatt tiltak som skal forhindre at det oppstår nye resepter med feil dosering, ifølge direktoratet. 

– Likevel ligger det fortsatt resepter som er feil i reseptformidleren, og det gjøres jevnlige uttrekk for å fange opp eventuelle nye resepter med feil. 

– Norsk helsenett har tatt kontakt med alle virksomheter som har rekvirert resepter der det er funnet feil. De vil fortløpende ta kontakt med aktuelle virksomheter dersom det oppdages feil i flere resepter, sier Holter Grundt.

Feil tekst på pakning

Det er nå oppdaget 14 resepter der det også er blitt feil i teksten på som skal skrives på pakningen. Apotekene har fanget opp og korrigert feilen i 11 tilfeller. Det har vært totalt tre utleveringer fra apotek med feil tekst på pakningen, til to personer. Den ene personen har hentet medisin to ganger på samme resept, ifølge Holter Grundt. 

– Ett av legemidlene som er utlevert til en person er et middel der det kan ha alvorlige konsekvenser om det tas i feil dose. Legekontoret som har skrevet ut resepten er blitt kontaktet, og resepten er tilbakekalt, sier Holter Grundt.

I arbeidet med å analysere konsekvensene av feilen, er det også funnet et multidoseapotek som bruker den strukturerte doseringen i sitt system. 

– Pakkeapoteket er kontaktet. Tilbakemeldingen er at apoteket har redigert doseringen manuelt for de fire aktuelle reseptene slik at doseringsinformasjon ut til pasient var riktig, sier Holter Grundt.

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev