Melder om «betydelig nedgang» i saksbehandlingstiden i Nye metoder

Saksbehandlingstiden i Nye metoder er kraftig redusert i første halvår i år sammenlignet med samme periode i fjor, sier Terje Rootwelt, leder i Beslutningsforum. 
«RETT VEI»: Terje Rootelt, leder av Beslutningsforum og administrerende direktør i Helse Sør-Øst, mener tiltakene Nye metoder innførte i fjor, virker. | Foto: HSØ
«RETT VEI»: Terje Rootelt, leder av Beslutningsforum og administrerende direktør i Helse Sør-Øst, mener tiltakene Nye metoder innførte i fjor, virker. | Foto: HSØ

En oversikt over total tidsbruk viser at det er legemiddelfirmaene som bruker lengst tid i denne prosessen, ifølge Nye Metoder. Se deres oversikt over tidsbruk for de ulike aktørene lenger ned i saken. 

Det felles systemet for å beslutte hvilke nye behandlings­metoder som kan tilbys i spesialist­helsetjenesten i Norge, omfatter Beslutningsforum, som fatter beslutninger om innføring eller utfasing av metoder på nasjonalt nivå. 

Leder av Beslutningsforum, Terje Rootwelt, mener at tiltakene som ble innført i fjor for å få ned vurderingstiden for nye legemidler og behandlinger, virker: 

– Behandlingstiden i Nye metoder er fremdeles for lang, men vi er klart på rett vei. Og vi forventer at tiden vil fortsette å gå ned fordi vi ennå ikke har sett den fulle effekten av tiltakene som ble iverksatt i 2023 og videre forbedringsarbeid, sier Rootwelt i en pressemelding. 

Flere aktører

Han viser til at det i perioden fra en markedsføringstillatelse er innvilget er det flere aktører som sammen bidrar til den totale behandlingstiden før Beslutningsforum får saken på sitt bord. Dette inkluderer tid hos legemiddelfirma, Direktoratet for medisinske produkter (DMP), Sykehusinnkjøp HF og administrasjonen i Nye metoder.

– Av disse er det legemiddelfirmaene som nå bruker lengst tid. Antall dager fra markedsføringstillatelse til dokumentasjon fra legemiddelfirma er mottatt hos DMP, pluss antall dager å vente på ytterligere dokumentasjon, lå i første halvår i år på 435 dager, mot 495 dager første halvår i fjor, sier Rootwelt. 

Reell behandlingstid hos DMP er i løpet av første halvår nede på 282 dager sammenlignet med 339 dager i samme periode i fjor.

Rootwelt trekker frem WAIT-undersøkelsen, som er gjort på oppdrag fra Den europeiske legemiddelindustriforeningen (EFPIA). Den så på hvor mange av de nyeste behandlingene og legemidlene som er tilgjengelige for norske pasienter, og tiden det tar før norske pasienter får tilgang etter godkjenning fra EMA, de europeiske legemiddelmyndighetene. 

Mener Wait-rapporten ikke gir riktig bilde

Han mener rapporten ikke gir et rett bilde av dagens situasjon ved innføring av nye medisiner i Norge: 

– Dette gjelder blant annet at nye medisiner og behandlingsmetoder som innføres i Norge, umiddelbart blir tilgjengelige for alle aktuelle pasienter. I flere andre land vil de ikke være tilgjengelig for alle pasienter, eksempelvis innføres de i noen land kun i noen regioner eller begrenset til pasienter med private forsikringsordninger. Og, mens legemiddelindustrien i Norge definerer tilgang som en beslutning om refusjon fra DMP eller Beslutningsforum, så kan tilgang i andre land kun innebære at legemiddelet kan kjøpes på apotek eller har fått godkjent maksimalpris.

Men rapporten har imidlertid også sammenlignet antall dager det tar fra EU har godkjent et legemiddel til Norge tar det i bruk, sammenlignet med forrige undersøkelse: 

I dag tar det 494 dager fra EU har godkjent et legemiddel til Norge har godkjent det. Det er 51 dager lenger enn ved forrige undersøkelse i 2021.

Helseminister Jan Christian Vestre har sagt at regjeringen nå går inn for en ordning som innebærer at pasienter kan få individuell tilgang til medisiner og behandlinger som Beslutningsforum har besluttet å ikke ta i bruk på gruppenivå, og betyr at enkeltpasienter likevel få tilgang til legemidlet, basert på en individuell vurdering. 

Rootwelt trekker frem at Norge ligger fremst i Skandinavia når det kommer til innføring av innovative medisinske produkter (ATMPer). 

Han peker på en dansk rapport fra januar 2024 om tilgang til avanserte medisinske produkter (ATMP) i de skandinaviske land og England, som viser at Norge ligger så vidt foran Danmark og Sverige. 

Denne rapporten viser forøvrig at Danmark kun har adgang til 16 prosent av de 25 EU-godkjente ATMP-ene, skriver danske MedWatch.

Videre sier Rootwelt at Norge ligger langt fremme i Europa når det gjelder innføring av de aller fleste metoder som er klassifisert med en betydelig tilleggseffekt utover dagens behandlinger.

Han peker på Investigate Europes rapport, som har fått IQWiG, et tysk uavhengig institutt, for kvalitet og effektivitet i helsevesenet, til å se på tilgangen på 32 legemidler som er vurdert som viktige og som har en signifikant nytte for pasientene.

– Av disse 32 i perioden 2019-2023 er det kun to som ikke innført i Norge. Det samme er tilfelle både i Danmark og i Sverige, sier han. 

– Det er langt fra alle nye legemidler som er innovative, nødvendige eller vil bidra betydningsfullt til et bedre helsevesen til de priser som forlanges. Derfor er ikke rask offentlig finansiering av alle nye legemidler nødvendigvis et godt mål. Det er derimot likeverdig tilgang til gratis behandling med alle de viktigste legemidlene, sier Rootwelt.


Dette er Nye Metoders saksbehandlingstider fordelt på aktørene 2024 versus 2023:


2024

Antall dager hos DMP (reell saksbehandlingstid)

Antall dager hos Sykehusinnkjøp (reell saksbehandlingstid)

Antall dager fra MT til dokumentasjon fra legemiddelfirma er mottatt hos DMP + antall dager vente på ytterligere dokumentasjon

Antall dager hos RHF-ene for forberedelse mot beslutning

Gj.snitt

282

22

435 (328 + 107)

34

Median

249

14

239 (183 + 56)

28

N

18

18

18

18


2023

Antall dager hos DMP (reell saksbehandlingstid)

Antall dager hos Sykehusinnkjøp (reell saksbehandlingstid)

Antall dager fra MT til dokumentasjon fra legemiddelfirma er mottatt hos DMP + antall dager vente på ytterligere dokumentasjon

Antall dager hos RHF-ene for forberedelse mot beslutning

Gj.snitt

339

23

495 (369 + 126)

46

Median

347

11

262 (168 + 94)

34

N

22

22

22

22Nye metoder var gjennom en omfattende evaluering i perioden 2019-2022. Dette resulterte blant annet i at det ble iverksatt flere tiltak for å få ned behandlingstiden i 2023.

– Dette er omfattende tiltak, som vi ennå ikke har sett full effekt av, sier Rootwelt. 

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også