Går inn for å gi individuell tilgang til behandling

Pasienter skal kunne få legemidler dekket selv om Beslutningsforum foreløpig har sagt nei til at medisinen skal innføres nasjonalt, sier helseminister Jan Christian Vestre. 
TILGANGTIL LEGEMIDLER: Helseminister Jan Christian Vestre har hatt møte med Beslutningsforum, Direktoratet for medisinske produkter og Legemiddelindustrien om medisin-tilgang. | Foto: Heiko Junge / NTB
TILGANGTIL LEGEMIDLER: Helseminister Jan Christian Vestre har hatt møte med Beslutningsforum, Direktoratet for medisinske produkter og Legemiddelindustrien om medisin-tilgang. | Foto: Heiko Junge / NTB
NTB, Anne Grete Storvik

– Vi går nå inn for en ordning som gir enkeltpasienter mulighet på tilgang på medisiner som Norge i utgangspunktet har sagt nei til, sier helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre (Ap) til VG.

Ordningen innebærer at pasienter kan få individuell tilgang til medisiner og behandlinger som Beslutningsforum har besluttet å ikke ta i bruk på gruppenivå, og betyr at enkeltpasienter likevel få tilgang til legemidlet, basert på en individuell vurdering. 

RHF-ene får oppdrag

Ifølge Vestre er det de regionale helseforetakene som får i oppdrag å konkretisere kriteriene som skal ligge til grunn for ordningen, samt saksgangen. 

Vestre presiserer til VG at ordningen skal brukes i spesielle tilfeller der det er gode grunner til at pasientens situasjon må vurderes individuelt.

Den ansvarlige behandlende legen kan da sammen med den medisinske ansvarlige ved sykehuset komme med en anmodning til en komité om at pasienten bør vurderes særskilt.

WAIT-undersøkelsen, som er gjort på oppdrag fra Den europeiske legemiddelindustriforeningen (EFPIA), kom i midten av juni. Den så på hvor mange av de nyeste behandlingene og legemidlene som er tilgjengelige for norske pasienter, og tiden det tar før norske pasienter får tilgang etter godkjenning fra EMA, de europeiske legemiddelmyndighetene. 

I dag tar det 494 dager fra EU har godkjent et legemiddel til Norge har godkjent det. Det er 51 dager lenger enn ved forrige undersøkelse i 2021.

Fempunkts-plan

Denne uken innkalte Vestre Beslutningsforum, Direktoratet for medisinske produkter (DMP) og Legemiddelindustrien (LMI) til et møte.

Vestre sier at møtet endte opp i en fempunkts plan, hvor alle har fått konkrete oppgaver de skal løse som skal bidra til å få ned tidsbruken.

– Vi følger opp med nytt møte over sommeren, for å måle utviklingen, sier Vestre.

Han vil ikke tallfeste hva målet for godkjenning i Norge skal være, annet enn at han vil ha en markant forbedring.

– Vi ble enige om at ventetiden skal ned og at de tre aktørene er de som kan gjøre noe med det. Vi er enige om at folk i Norge skal få tilgang til nye medikamenter raskere enn i dag, sier Vestre.

Så langt er det ikke klart hvordan sykehusene skal få dekket de ekstra kostnadene dette vil gi. 

Frp-leder Sylvi Listhaug sier til VG det var «på høy regjeringen følger opp Stortingets vedtak fra 2019 om at pasienter skal ha rett til individuell vurdering».

Unntaksordning

I dag er det slik at selv om en metode er til vurdering i Nye metoder, kan sykehusene likevel tilby behandlingen etter søknad om unntak. Ifølge helseministeren ble 75 prosent av søknadene innvilget i perioden 2020-2022. 

Ifølge helseministeren ble 75 prosent av søknadene innvilget i perioden 2020-2022. 

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også