Beslutningsforum innfører tre nye legemidler

Legemidlene metreleptin (Myalepta), dostarlimab (Jemperli) og nivolumab (Opdivo) kan tas i bruk i norske offentlige sykehus.
TRE PÅ TOPP: Jemperli, Opdivo og Myalepta skal nå innføres i det offentlige. Myalepta skal kun tilbys pasienter med generalisert lipodystrofi, fordi det er disse som har best effekt av medisinen, sier leder for Beslutningsforum, Inger Cathrine Bryne. | Foto: Kjetil Alsvik/NTB Kommunikasjon
TRE PÅ TOPP: Jemperli, Opdivo og Myalepta skal nå innføres i det offentlige. Myalepta skal kun tilbys pasienter med generalisert lipodystrofi, fordi det er disse som har best effekt av medisinen, sier leder for Beslutningsforum, Inger Cathrine Bryne. | Foto: Kjetil Alsvik/NTB Kommunikasjon

Beslutningsforum har etter sitt møte mandag morgen bestemt seg for å innføre to nye kreftlegemidler, og ett legemiddel mot den sjeldne sykdommen medfødt generalisert lipodystrofi, til bruk i offentlige norske sykehus. 

GSKs monoklonale antistoff dostarlimab, markedsført som Jemperli, innøres til behandling av «voksne pasienter med tilbakevendende eller fremskreden dMMR /MSI-H endometriekreft som har utviklet seg under eller etter tidligere behandling med et platinaholdig regime».

Bristol-Myers Squibb har også fått innført sitt monoklonale antistoff nivolumab, markedsført som Opdivo. Dette skal brukes «i kombinasjon med fluoropyrimidin og platinabasert kombinasjonskjemoterapi til førstelinjebehandling hos voksne med HER-2 negativ avansert eller metastatisk adenokarsinom i ventrikkel, gastroøsofageal overgang eller øsofagus, hvor tumor har PD-L1-ekspresjon med en kombinert positiv score over 5».

Legemiddel mot lipodystrofi innført

Amtry Pharma får også sitt legemiddel metreleptin, markedsført som Myalepta, innført i norske sykehus. Dette brukes som tillegg til kosten til pasienter med medfødt generalisert lipodystrofi (Berardinelli-Seip-syndromet), som er en sjelden sykdom som gjør at personer ikke får lagret fett i underhuden. Fettet lagrer seg heller på indre organer. 

Beslutningsforum valgte i denne runden å innføre Myalepta kun for pasienter med generalisert lipodystrofi. Pasienter som lever med partiell lipodystrofi får ikke Myalepta, som følge av beslutningen tatt mandag.

– Vi vet flere har ventet på at denne behandlingen skal bli tilgjengelig, og aktørene i Nye metoder-systemet har gjort en god innsats for å få det til. Samtidig som vi nå innfører dette for generalisert lipodystrofi, innfører vi ikke for partiell lipodystrofi. Grunnen er at helsegevinst og absolutt prognosetap er lavere for disse pasientene, sier administrerende direktør i Helse Vest RHF og leder av Beslutningsforum, Inger Cathrine Bryne.

Disse legemidlene innføres ikke

I tillegg til at pasienter med partiell lipodystrofi ikke får Myalepta, er det to andre metoder Beslutningsforum valgte å ikke innføre ved dette møtet. 

Velmanase alfa, markedsført av italienske Chiesi Farmaceutici som Lamzede, innføres ikke til behandling av ikke-nevrologiske manifestasjoner hos pasienter med mild til moderat alfa-mannosidose. Dette er en sjelden genetisk sykdom som kan forårsake en rekke symptomer fordi kroppen har en manglende evne til å bryte ned enkelte sukkergrupper. Prisen på legemidlet står ikke i sammenheng til den dokumenterte kliniske effekten på legemidlet, ifølge Beslutningsforum.

Subutex depotinjeksjonsvæske (buprenorfin depotinjeksjonsvæske) innføres heller ikke til substitusjonsbehandling ved opioidavhengighet, i sammenheng med medisinsk, psykologisk og sosial behandling til voksne og ungdom over 16 år fordi prisen er for høy. Sykehusinnkjøp har i denne sammenheng blitt bedt om å gjenoppta forhandlingene med leverandøren.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

!
Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også