Beslutningsforum skal vurdere to kreftlegemidler

Totalt fem legemidler skal vurderes av Beslutningsforum kommende uke. Tre av disse er oppe til revurdering. 
FEM TIL VURDERING: Beslutningsforum-leder Inger Cathrine Bryne trommer sammen til årets første møte mandag 23. januar, der fem legemidler skal vurderes. | Foto: Helse Vest
FEM TIL VURDERING: Beslutningsforum-leder Inger Cathrine Bryne trommer sammen til årets første møte mandag 23. januar, der fem legemidler skal vurderes. | Foto: Helse Vest

Beslutningsforum for nye metoder meldte nylig at de innførte rekordmange og totalt 100 nye metoder i fjor. 

Til sammenligning ser 2023 ut til å starte forholdsvis rolig. 

Mandag 23. januar skal to nye kreftlegemidler vurderes, og tre legemidler skal revurderes. 

Metodene er som følger:

  • Dostarlimab (Jemperli) som monoterapi for behandling av voksne med tilbakevendende eller fremskreden dMMR/MSI-H endometriekreft som har utviklet seg under eller etter tidligere behandling med et platinaholdig regime. 

  • Nivolumab (Opdivo), i kombinasjon med fluoropyrimidin og platinabasert kombinasjonskjemoterapi til førstelinjebehandling hos voksne med HER2 negativ avansert eller metastatisk adenokarsinom i ventrikkel, gastroøsofageal overgang eller øsofagus, hvor tumor har PD-L1-ekspresjon med en kombinert positiv score ≥ 5. 

Skal revurderes: 

  • Metreleptin (Myalepta) som tillegg til kosthold som erstatningsterapi for å behandle komplikasjoner ved leptinmangel hos pasienter med lipodystrofi (LD):
  1. med bekreftet medfødt generalisert LD (Berardinelli-Seip syndrom) eller ervervet generalisert LD (Lawrence syndrom) hos voksne og barn fra 2 år og eldre
  2. med bekreftet familiær partiell LD eller ervervet partiell LD (Barraquer-Simons syndrom), hos voksne og barn fra 12 år og eldre der standardbehandlinger har mislyktes i å oppnå adekvat metabolsk kontroll.
  • Velmanase alfa (Lamzede) til behandling av ikke-nevrologiske manifestasjoner hos pasienter med mild til moderat alfa-mannosidose
  • Buprenorfin (Subutex, depotinjeksjonsvæske) til substitusjonsbehandling ved opioidavhengighet, i sammenheng med medisinsk, psykologisk og sosial behandling til voksne og ungdom ≥ 16 år.

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også