Beslutningsforum sier ja til fem nye behandlinger - forhandlingene om SMA-legemiddel fortsetter

– Vi ønsker å innføre SMA-behandlingen, og det er det mange i Nye metoder-systemet som jobber hardt for nå, sier Beslutningsforums leder, Inger Cathrine Bryne.
GÅR VIDERE MED FORHANDLINGER OM SMA-LEGEMIDDEL: – Utgangspunktet er krevende, fordi selskapene har valgt et svært høyt prisnivå samtidig som dokumentasjonen er svak, heter det fra Beslutningsforum og leder Inger Cathrine Bryne. | Foto: Helse Vest
GÅR VIDERE MED FORHANDLINGER OM SMA-LEGEMIDDEL: – Utgangspunktet er krevende, fordi selskapene har valgt et svært høyt prisnivå samtidig som dokumentasjonen er svak, heter det fra Beslutningsforum og leder Inger Cathrine Bryne. | Foto: Helse Vest

Beslutningsforum for nye metoder sier ja til fem av de 16 metodene som var oppe til vurdering i mandagens møte, og dermed kan disse tilbys i den offentlige helsetjenesten:

  • Transkraniell likestrømsstimulering til behandling av depresjon og afasi
  • Akalabrutinib (Calquence) innføres som monoterapi eller i kombinasjon med et anti CD20-antistoff, til behandling av voksne pasienter med tidligere ubehandlet kronisk lymfatisk leukemi (KLL) med 17p-delesjon/TP53-mutasjon og/eller 11q-delesjon
  • Abirateron i kombinasjon med stråle- og hormonbehandling til kurativ behandling av pasienter med høyrisiko prostatakreft
  • Abirateron i kombinasjon med docetaxel til behandling av pasienter med nydiagnostisert de novo metastatisk cancer prostata
  • Niraparib (Zejula) innføres som monoterapi til vedlikeholdsbehandling av voksne pasienter med BRCA negativ status og avansert (FIGO III og IV), høygradig kreft i ovarieepitel, eggleder eller primær peritoneal kreft, som responderer (fullstendig eller delvis) etter avsluttet førstelinje platinabasert kjemoterapi

Fordi patentet på abirateron har gått ut, innføres to prostatakreft-behandlinger. Flere leverandører gjør at prisen går betraktelig ned.

Forhandler videre om SMA-legemiddel

Sykehusinnkjøp har fått klarsignal til å gå videre med avtalekonsept og forhandlinger om spinal muskelatrofi (SMA) - legemidlene nusinersen (Spinraza), som markedsføres av Biogen, og risdiplam (Evrysdi) som markedsføres av Roche, heter det fra Beslutningsforum i en pressemelding.

– Vi ønsker å innføre denne behandlingen, og det er det mange i Nye metoder-systemet som jobber hardt for nå. Samtidig må vi følge prioriteringskriteriene og sørge for at innføringen ikke i for stor grad går utover andre pasientgrupper, sier administrerende direktør i Helse Vest RHF og leder av Beslutningsforum, Inger Cathrine Bryne.

«Utgangspunktet er krevende, fordi selskapene har valgt et svært høyt prisnivå samtidig som dokumentasjonen er svak. For å imøtekomme disse utfordringene, kan en annen type avtale være et virkemiddel for at pasienter skal få tilgang til behandling», skriver Beslutningsforum.

– Beslutningen i dag innebærer at vi ber partene jobbe videre med en slik avtale og komme tilbake til Beslutningsforum så snart leverandørene leverer et kostnadseffektivt prisnivå, og innholdet i avtalen er landet. Vi håper dette kommer raskt på plass, slik at saken kan komme til beslutning, sier Bryne.

Det er direktørene for de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som utgjør Beslutningsforum, og som fatter beslutning om hvilke metoder som kan tilbys av offentlige sykehus.

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også