Unilabs-direktøren tilbakeviser påstander om røntgenbilder

– Volumet på undersøkelser beskrevet i Romania har vært fallende hvert år og utgjør en svært liten andel av vår virksomhet. Avtalen med de to danske radiologene er utelukkende begrunnet i behov for økt kapasitet. Unilabs har ikke hatt noe økonomisk gevinst av avtalen, sier Unilabs-direktør Baber Qazi.
«KAN FØLGES OPP»: Unilabs kan følges opp av norske myndigheter og pasienten er sikret sine rettigheter, sier Unilabs-direktør Baber Qazi til MedWatch. | Foto: Unilabs
«KAN FØLGES OPP»: Unilabs kan følges opp av norske myndigheter og pasienten er sikret sine rettigheter, sier Unilabs-direktør Baber Qazi til MedWatch. | Foto: Unilabs
Anne Grete Storvik og Sebastian Hagel

Mandag skriver NRK at undersøkelser av røntgenbilder fra norske pasienter blitt gransket av radiologer i Romania uten norsk autorisasjon og godkjenning. Unilabs svarer i saken hos NRK at alle undersøkelsene er tolket og signert av to radiologer med norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning. 

– NRKs fremstilling av saken er egnet til å skape et feil inntrykk, mener administrerende direktør ved Unilabs i Norge, Baber Qazi. 

Han sier til MedWatch at alle undersøkelser i Unilabs er gransket, tolket, beskrevet og signert av radiologer med norsk spesialistgodkjenning. 

– Dette gjelder også undersøkelsene som er beskrevet i Romania. Det er ikke avdekket noen feil eller mangler i dette arbeidet, sier han. 

– I noen tilfeller har lokale radiologer utarbeidet et førsteutkast til beskrivelse. Disse undersøkelsene har blitt re-gransket, tolket, beskrevet og signert av radiologer med norsk spesialistgodkjenning. Dette kan dokumenteres for hver eneste undersøkelse. Det er radiologene med norsk godkjenning som er medisinskfaglig ansvarlig for kvaliteten sammen med Unilabs som virksomhet.

168 000 undersøkelser på seks år

NRK trekker også frem et ektepar som begge er danske statsborgere og som bor og jobber i Romania, som skal stå for røntgen-beskrivelsene. 

Ifølge Qazi har de to danske radiologene gransket alle undersøkelsene i Romania og antallet på 168.000 er for en periode på seks år. 

– Dette utgjør kun en mindre del av vår totale virksomhet som var på om lag 3,6 millioner undersøkelser i samme periode.

Opplysninger NRK viser til, viser at den ene radiologen har signert langt flere enn ektemannen. Hun gransker stort sett norske MR-undersøkelser av kne, rygg og hode.

I 2021 sto hun alene for over 22.200 rapporter fra MR-undersøkelser av norske pasienter, skriver NRK. 

– Finnes radiologer i Norge som beskriver flere bilder

På spørsmål om ikke dette er et stort omfang, sier Qazi at det finnes radiologer i Norge som beskriver flere bilder enn denne radiologen gjør. 

- Jeg forstår at dette høres mye ut, men i realiteten er det ikke det. Det handler om typen undersøkelser det er snakk om: Unilabs undersøker en annen pasientpopulasjon enn ved norske sykehus og problemstillingene er ofte av en mindre kompleks art. Rollen hennes er kun å beskrive bilder, mens en radiolog på et sykehus har helt andre oppgaver i tillegg. Vi har også strømlinjeformet måten å beskrive bilder på, sier Qazi.

– Dette er et system man logger inn på, og det er ikke snakk om at bilder sendes. Radiologene i Romania har arbeidet i Unilabs Norge sitt system og bildene ligger på våre servere tilsvarende alle andre bilder.

– Bakgrunnen for vårt samarbeid med ekteparet er at de har jobbet for oss her i Norge, og da de flyttet til Romania for å bidra til helsevesenet der, videreførte vi samarbeidet. Det samme hadde skjedd om de flyttet til Sverige, sier han. 

– Ikke økonomisk motiv

Qazi sier videre at de ikke har et slikt samarbeid i noen andre land, og sier det ikke er noe økonomisk motiv bak samarbeidet. 

– Volumet på undersøkelser beskrevet i Romania har vært fallende hvert år og utgjør en svært liten andel av vår virksomhet. Avtalen med de to radiologene er utelukkende begrunnet i behov for økt kapasitet. Unilabs har ikke hatt noe økonomisk gevinst av avtalen, og vår kostnad per undersøkelse er tilsvarende hva radiologer bosatt i Norge mottar. Avtalen med de to danske radiologene har gjort at vi har kunnet gi pasienter i Norge raskere svar på sine undersøkelser. 

Videre sier han: 

– Pasientene kan være trygge på at de har mottatt god diagnostikk og at Unilabs har det fulle ansvar. Dette virksomhetsansvaret følger direkte av spesialisthelsetjenesteloven og tilhørende forskrifter som også gjelder ved kjøp av helsetjenester fra utlandet. Unilabs kan følges opp av norske myndigheter og pasienten er sikret sine rettigheter.

– All vår virksomhet er i tråd med norsk helselovgivning, beskyttelse av personvernet er i henhold til GDPR-regelverket og privatrettslige avtaler. Dette gjelder også for vår avtale med radiologkonsulentene i EU-landet Romania, sier han. 

– Overrasket

Marte Kvittum Tangen, som leder Norsk Forening for Allmennmedisin, sier til NRK at hun er overrasket over praksisen.

– Jeg reagerer veldig på at dette ikke er åpent og kjent. Dette bør være opplysninger som er tilgjengelig for pasienter, fastleger og sykehusene, sier Kvittum Tangen.

Helse Vest, som har avtale med Unilabs, sier de ikke visste at bildene er tolket ved en rumensk klinikk: 

Her sier fagdirektør Bjørn Egil Vikse at han ikke synes dette er noen god måte å drive et røntgeninstitutt på. 

– Dette burde vi blitt fortalt, sier Vikse til NRK.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

!
Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også