Rapport om innføringen av Helseplattformen trekker frem styring og ansvar: – Ansvarspulverisering

Den eksterne rapporten som har gransket innføringen av Helseplattformen konkluderer blant annet med ansvarspulverisering, utilstrekkelig testing og mangelfulle forberedelser for drift og vedlikehold.
LEDER HELSE MIDT: – For å redusere usikkerhet er det viktig at Helse Midt-Norge tar en tydeligere rolle som største eier i prosjektet, heter det i granskingsrapporten fra BCG. Stig Slørdahl er administrerende direktør i Helse MIdt-Norge. | Foto: Helse Midt-Norge
LEDER HELSE MIDT: – For å redusere usikkerhet er det viktig at Helse Midt-Norge tar en tydeligere rolle som største eier i prosjektet, heter det i granskingsrapporten fra BCG. Stig Slørdahl er administrerende direktør i Helse MIdt-Norge. | Foto: Helse Midt-Norge

Styret for Helse Midt-Norge RHF vedtok i mars å iverksette en evaluering av innføring av Helseplattformen ved regionens universitetssykehus, St. Olavs Hospital. Boston Consulting Group (BCG) fikk oppdraget. 

Rapporten offentliggjøres mandag i forbindelse med styremøte i det regionale helseforetaket. 

I rapporten heter det blant annet at «BCG konkluderer med at forsinkelsene skyldes et bredt sett med utfordringer langs flere dimensjoner. Særlig fremtredende er utfordringer knyttet til:

1. Styring og ansvar, herunder en kompleks styringsstruktur med utydelig beslutningsmyndighet og ansvarspulverisering, samt tillitsutfordringer mellom aktørene.

2. Kvalitet i leveranser fra Helseplattformen AS, utilstrekkelig testing, for lite fokus på brukervennlighet og utfordringer knyttet til opplæring

3. Plan og gjennomføring, herunder fremdrifts-utfordringer som ikke har blitt tilstrekkelig tatt tak i, pandemi, utfordringer knyttet til endringsledelse og kommunikasjon, samt mangelfulle forberedelser for drift og vedlikehold.»

– Ikke tilstrekkelig tatt tak i

– Selv om årsaksbildet har vært delvis kjent, har det vært vedvarende, og ikke blitt tatt tilstrekkelig tak i. Fremover vil det være behov for å iverksette betydelige tiltak for å bidra til at videre innføringer i Helse Nord-Trøndelag og Helse Midt kan gjennomføres innenfor gjeldende kostnad- og tidsrammer, heter det i rapporten. De foreslår tiltak som dekker fire hoveddimensjoner, hvor samtlige områder må adresseres:

• Tydeliggjør styringsmodell og ansvarsforhold

• Forbedre tilnærming og kvalitet i leveranser

• Organisering for effektiv videre utvikling og drift

• Understøtt aktørenes endringsreise med fokus på gevinster, kommunikasjon og oppdaterte planer

– Fortsatt usikkerhet

– Innføring av Helseplattformen er et svært ambisiøst endringsprosjekt. Erfaring fra andre store e-helseinitiativ i Norge og utlandet viser at denne type prosjekter er assosiert med høy risiko, skriver BCG: 

– Selv om de foreslåtte tiltakene iverksettes så vil det fremdeles være usikkerhet knyttet til effekter, kostnad- og tidsrammer for videre innføringer. Samtidig fremhever brukerrepresentantene at løsningen er ønsket av pasienter og pårørende. 

– For å redusere usikkerhet er det viktig at Helse Midt-Norge tar en tydeligere rolle som største eier i prosjektet. Dette vil innebære mer proaktiv eierstyring, oppfølging og koordinering av aktørene og leveranser, og håndtering av utfordringer underveis. I tillegg bør samtlige aktører jobbe med å adressere tillitsutfordringer og forsterke kulturen for samarbeid, sikre samkjørt gjennomføring av prosjektet og stå sammen om beslutninger og konsekvenser, skriver BCG. 

  • Innføringen av Helseplattformen ved St.Olavs Hospital har totalt blitt forsinket med omlag ett år fra opprinnelig plan om produksjonssetting (go-live) i november 2021.
  • I desember 2020 utsettes produksjonssetting til våren 2022, og i april 2022, bare noen dager før planlagt produksjonssetting, besluttes det å utsette go-live på St.Olavs med ytterligere seks måneder, til november 2022.
  • Trondheim kommune gikk live 7. mai 2022, i tråd med planen etter førsteutsettelse. Siste utsettelse ved St.Olavs vedtas kun ni dager før go-live, og besluttes av styret i Helse Midt-Norge etter anbefaling fra styret ved St.Olavs. Begrunnelsen for å utsette go-live haddebakgrunn i bekymringer for pasientsikkerhet.

Helseplattformen er et felles journalsystem som er ment å skulle omfatte alle sykehus og kommuner i helseregion Midt-Norge.

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også

VIL EKSPANDERE INTERNASJONALT: Torbjørn Aamodt og Sensio er glad for å ha landet oppkjøpet med Nordic Capital Evolutions. | Foto: Ingar Sørensen

Sensio solgt til Nordic Capital

For abonnenter

DIPS-TOPP: Thomas Smedsrud tok over som daglig leder i Dips og konsernsjef i morselskapet Kernel i fjor. | Foto: Dips

Dips økte inntektene med 29 prosent

For abonnenter