Storsykehus i Oslo kan stå ferdig i 2031

Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok fredag å videreføre Nye Aker og Nye Rikshospitalet til gjennomføringsfasen, mot de ansattvalgte styremedlemmenes stemmer. Prosjektet anslås til å koste om lag 40 milliarder kroner. 
Helse Sør-Øst-styret og styreleder Svein Gjedrem vedtok fredag å gå videre med gjennomføringen av nye sykehus i Oslo. Ansattrepresentantene stemte mot. | Foto: Jo E. Brenden / NTB
Helse Sør-Øst-styret og styreleder Svein Gjedrem vedtok fredag å gå videre med gjennomføringen av nye sykehus i Oslo. Ansattrepresentantene stemte mot. | Foto: Jo E. Brenden / NTB

Med forbehold om at statlig regulering for de to prosjektene blir vedtatt, kan de nye sykehusene stå ferdig i 2031.

– Styret har godkjent et prosjekt som i betydelig grad styrker sykehustilbudet i Oslo og i hele landet. Nye Aker og Nye Rikshospitalet legger til rette for en god og likeverdig pasientbehandling. De nye sykehusbyggene vil også gi økt behandlingskapasitet for å møte en forventet befolkningsvekst, sier styreleder Svein Gjedrem, ifølge Helse Sør-Øst. 

– Utviklingen av Nye Aker og Nye Rikshospitalet skal sammen med et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet, ny sikkerhetspsykiatri på Ila, og nye Oslo storbylegevakt på Aker, sørge for bedre helsetjenester sier Gjedrem.

Over halvparten av behandlingen ved Oslo universitetssykehus HF gis til pasienter utenfor Oslo. En samlokalisering av lands- og regionsfunksjoner vil derfor gi bedre sykehusetilbud også til befolkningen ellers i landet, ifølge Gjedrem. 

Ansattvalgte stemte mot

Forprosjektrapportene ble godkjent i styret mot de ansattvalgte styremedlemmenes stemmer. Ansattrepresentantene fra Legeforeningen, Sykepleierforbundet og Fagforbundet stemte imot. De mener der er for mange uavklarte forhold og for høy risiko i prosjektet, skriver NRK.

En av eiernes representanter, Statsbygg-sjef Harald Nikolaisen, påpekte at den økonomiske risikoen i prosjektet er undervurdert.

Nye Aker og Nye Rikshospitalet vil være på cirka 340 000 kvadratmeter, ifølge Helse Sør-Øst. 

De to prosjektene skal gjennomføres innenfor en økonomisk styringsramme (P50-estimat) på 36 045 millioner kroner (prisnivå januar 2021), inkludert ikke-byggnær IKT med inntil 1 545 millioner kroner. Kostnader til tomteerverv kommer i tillegg.

40 milliarder kroner

For å vurdere bæreevne på helseforetaksnivå er prosjektene innarbeidet i økonomisk langtidsplan for Oslo universitetssykehus HF.

– Gjeldende økonomisk langtidsplan ble utarbeidet i 2022-kroner, og prosjektenes kostnad er derfor fremskrevet til juni 2022-kroner og utgjør da 39 074 millioner kroner inkludert ikke-byggnær IKT med inntil 1 653 millioner kroner. Kostnader til tomteerverv kommer i tillegg, heter det fra det regionale helseforetaket. 

– Risiko

– Utbygging av Nye Aker og Nye Rikshospitalet ved Oslo universitetssykehus HF er et stort og komplekst prosjekt, og det er gjennomført ekstern kvalitetssikring av forprosjektrapporten. Ekstern kvalitetssikrer vurderer at forprosjektet omfatter de utredninger og dokumentasjonsunderlag som tidligfaseveilederen og forprosjektmandatet krever. Det samlede underlaget utgjør et komplett grunnlag for en beslutning om gjennomføring. Helse Sør-Øst RHF vil følge opp de ulike risikofaktorene fremover, uttaler Gjedrem.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

!
Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også