Norsk helsenett blir eier av Velferdsteknologisk knutepunkt

Direktoratet for e-helse skal ikke lenger eie Velferdsteknologisk knutepunkt. Statsforetaket Norsk helsenett overtar som eier den 31. oktober.
FÅR ANSVARET: Administrerende direktør Johan Ronæs og Norsk helsenett får nå ansvar for Velferdsteknologisk knutepunkt. | Foto: Norsk helsenett
FÅR ANSVARET: Administrerende direktør Johan Ronæs og Norsk helsenett får nå ansvar for Velferdsteknologisk knutepunkt. | Foto: Norsk helsenett

Helse- og omsorgsdepartementet fastslo i et ekstraordinært foretaksmøte med Norsk helsenett SF i slutten av september, å overføre oppgaver knyttet til Velferdsteknologisk knutepunkt (VKP) til Norsk helsenett.

Oppgaver knyttet til VKP, som eierskap, rettigheter og tilhørende leveringsforpliktelse, overføres til Norsk helsenett den 31. oktober 2022.

Departementet foreslår at VKP blir innlemmet i forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger, gjeldende fra 1. januar 2024. Inntil dette skal VKP driftes og finansieres av Norsk helsenett, heter det i en melding fra Direktoratet for e-helse.

Videre planlegger departementet å sende et forslag på høring høsten 2022, der VKP blir en felleskomponent i helsenettet, slik dette er beskrevet i pasientjournalloven § 8.

Videre arbeid

«Departementet åpner med dette muligheten til å gjenoppta arbeidet med å tilrettelegge for integrasjon med Helseplattformen. Norsk Helsenett bes om å prioritere aktivitet som er nødvendig for å støtte innføring av Helseplattformen i kommunene i Midt-Norge», heter det i meldingen.

Overføringen betyr ingen tekniske endringer for kommunene som allerede har tatt VKP i bruk.

Eksisterende avtaler inngått mellom kommuner og direktoratet om drift av VKP vil utløpe ved overtakelsestidspunktet og erstattes av avtaler med Norsk helsenett. Eierskapsoverføringen er et første steg til at flere kommuner, leverandører og andre virksomheter kan ta i bruk VKP.

Norsk helsenett vil vurdere og prioritere videre arbeid med VKP og påkobling av nye kommuner.

  • Velferdsteknologisk knutepunkt (VKP) er en tjeneste som brukes til datadeling mellom velferdsteknologiske løsninger og andre e-helsesystemer, som elektroniske pasientjournaler. Eksempler på velferdsteknologi er brukernært utstyr i egen bolig, for eksempel medisindispensere eller trygghetsalarmer.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

!
Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også