Beslutningsforum skal ta stilling til fem kreftlegemidler

Beslutningsforum skal ta stilling til om fem kreftlegemidler skal kunne tilbys av det offentlige helsevesenet i Norge, i tillegg til fire andre behandlingsmetoder.
MØTE NESTE UKE: Inger Cathrine Bryne, administrerende direktør i Helse Vest, leder Beslutningsforum. | Foto: Helse Vest
MØTE NESTE UKE: Inger Cathrine Bryne, administrerende direktør i Helse Vest, leder Beslutningsforum. | Foto: Helse Vest

Beslutningsforum for nye metoder avholder sitt møte mandag neste uke. Ni metoder skal tas stilling til, fem av dem er kreftlegemidler. Ett av dem er behandling for den sjeldne kreftsykdommen Waldenstrøms makroglobulinemi, som rammer færre enn en person per 100 000 personer hvert år.

Beslutningsforum fatter beslutning om hvilke metoder som kan tilbys av offentlige sykehus. Beslutninger fattes ved konsensus i møte mellom de fire administrerende direktørene for de fire regionale helseforetakene (RHF-ene).

Dette er de ni metodene som Beslutningsforum skal vurdere:

  • Enzalutamid (Xtandi) i kombinasjon med androgen deprivasjonsterapi til behandling av voksne menn med metastatisk hormonsensitiv prostatakreft som ikke er aktuell for kjemoterapi.

  • Abirateron til behandling av nylig diagnostisert høyrisiko metastatisk hormonfølsom prostatakreft i kombinasjon med androgen deprivasjonsterapi for pasienter som ikke er egnet for behandling med kjemoterapi - Revurdering.

  • Cemiplimab (Libtayo) som monoterapi til førstelinjebehandling av voksne pasienter med ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) som uttrykker PD-L1 (i ≥ 50 % tumorceller), uten EGFR-, ALK eller ROS1-avvik, som har lokalavansert NSCLC som ikke er kandidater for definitiv kjemostråling, eller metastatisk NSCLC.

  • Akalabrutinib (Calquence) som monoterapi til behandling av voksne pasienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) som har fått minst én tidligere behandling.

  • Zanubrutinib (Brukinsa) til behandling av Waldenstrøms makroglobulinemi.

  • Brolucizumab (Beovu) til behandling av voksne med nedsatt syn som skyldes diabetisk makulaødem.

  • Bimekizumab (Bimzelx) til behandling av moderat til alvorlig plakkpsoriasis hos voksne som er kandidater for systemisk behandling.

  • Glukarpidase (Voraxaze) til behandling av toksiske virkninger ved metotreksatbehandling.

  • Buprenorfin (Subutex, depotinjeksjonsvæske) til substitusjonsbehandling ved opioidavhengighet, i sammenheng med medisinsk, psykologisk og sosial behandling til voksne og ungdom ≥ 16 år.

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også