Beslutningsforum skal ta stilling til en rekke kreftbehandlinger

Mandagens møte i Beslutningsforum vil i stor grad dreie seg om kreftmidler. Myleomatose-behandlingen fra Janssen, Tecvayli skal opp for andre gang, etter at den fikk tommelen ned tidligere i år. 
10 METODER: Er antallet metoder Beslutningsforum skal se på til mandag. I Beslutningsforum sitter (f.v.) Stig Slørdahl, Marit Lind, Inger Cathrine Bryne og Terje Rootwelt. | Foto: Nye Metoder
10 METODER: Er antallet metoder Beslutningsforum skal se på til mandag. I Beslutningsforum sitter (f.v.) Stig Slørdahl, Marit Lind, Inger Cathrine Bryne og Terje Rootwelt. | Foto: Nye Metoder

Ti metoder - samtlige er legemidler - skal vurderes av Beslutningsforum på mandag i det som blir deres møte for april. De fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene skal mandag vurdere om disse metodene 

  • Det monoklonale antistoffet durvalumab (Imfinzi) fra Astrazeneca skal vurderes innført i kombinasjon med gemcitabin og cisplatin som førstelinjebehandling av voksne med inoperabel eller metastatisk galleveiskreft (BTC).

  • Samme antistoff skal også vurderes som monoterapi til førstelinjebehandling hos voksne med avansert eller inoperabel hepatocellulært karsinom, som er en type leverkreft.

  • Celleterapien Brexucabtagene autoleucel (Tecartus) fra Gilead, som er en CAR-T-behandling, skal vurderes til behandling av voksne pasienter som er 26 år eller eldre, med residiverende eller refraktær B prekursor akutt lymfoblastisk leukemi (ALL).

  • Samme celleterapi skal vurderes til behandling av voksne med residivert eller refraktær mantelcellelymfom (MCL) etter to eller flere runder med systemisk behandling inkludert en Brutons tyrosinkinase-hemmer (BTK-hemmer).

  • CD-38-antistoffet daratumumab (Darzalex) fra Janssen, i kombinasjon med syklofosfamid, bortezomib og deksametason til behandling av voksne med nydiagnostisert systemisk lettkjede (AL)-amyloidose. Amyloidose er et samlebegrep på en rekke sjeldne sykdommer som skyldes avleiring av ulike proteiner i kroppens organer, kalt amyloid.

  • Antistoffet Teklistamab (Tecvayli) fra Janssen vurderes også innført til behandling av voksne med residiverende og refraktær myelomatose, som har fått minst tre tidligere behandlinger, inkludert et immunmodulerende middel, en proteasomhemmer og et anti-CD38-antistoff, og har vist sykdomsprogresjon under siste behandling. Dette er andre gang Tecvayli og denne indikasjonen skal opp i Beslutningsforum. Første gang var i januar i år, da behandlingen fikk nei.

  • Pfizer-middelet talazoparib (Talzenna) skal tas stilling til. Kreftbehandlingen vurderes gitt i kombinasjon med enzalutamid (Xtandi fra Astellas) til behandling av pasienter med metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft (mCRPC) hvor kjemoterapi ikke er klinisk indisert.

  • Niraparib og abirateron (Akeega) fra Janssen kan sammen med prednison eller prednisolon behandle voksne pasienter med metastaserende, kastrasjonsresistent prostatakreft (mCRPC) og BRCA1/2-mutasjoner (kimbane og/eller somatiske), hvor kjemoterapi ikke er klinisk indisert, dersom Beslutningsforum innfører behandlingen.

  • Multi-blockbustermidlet pembrolizumab (Keytruda) fra MSD vurderes som monoterapi til adjuvant behandling av voksne og ungdom 12 år og eldre etter fullstendig reseksjon av melanom stadium IIB og IIC.

  • Pfizer står også for etrasimod (Velsipity) til behandling av pasienter fra 16 år og eldre som har moderat til alvorlig, aktiv ulcerøs kolitt (UC), og som har vist utilfredsstillende respons, tapt respons eller er intolerante overfor enten konvensjonell behandling eller et biologisk legemiddel.

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også