Evaluering av omstridt blåresept-anbud: Anbudspiloten førte til lavere pris

Langt flere pasienter får nå behandling med PCSK9-hemmere til samme kostnad som før anbudet. Dette viser evalueringen av anbudspiloten, som har fått massiv kritikk fra flere aktører. 
ANBUDSORDNING: Et helt nytt anskaffelsesprinsipp for legemidler på blåresept er evaluert. | Foto: Ntb
ANBUDSORDNING: Et helt nytt anskaffelsesprinsipp for legemidler på blåresept er evaluert. | Foto: Ntb

Anbudet på kolesterolsenkende legemidler på blå resept ble gjennomført i høst, der Sanofis legemiddel Praulent fikk forhåndsgodkjent refusjon, og pasientgruppen som kunne få dekket sin behandling på blå resept ble utvidet.

Legemiddelverket har sammen med Helsedirektoratet og Sykehusinnkjøp evaluert anbudspiloten, og evalueringen som ble lagt frem onsdag, viser at piloten førte til lavere pris. 

– Langt flere pasienter får nå behandling med PCSK9-hemmere til samme kostnad som før anbudet, ifølge Legemiddelverket. 

  • Nesten 3000 pasienter fikk PCSK9-hemmere i 2022. Det er beregnet at om lag 1000-2000 flere pasienter i løpet av 2023 vil få behandling til samme kostnad som før anbudet. Per 1. juni 2023 hentet 64 prosent av pasientene resept på anbudsvinneren, ifølge evalueringen.

Massiv kritikk

Det var i forslag til statsbudsjett for 2022 at daværende regjering foreslo å gjennomføre anbudspiloten. Anbudspiloten, som for i dette prosjektet gjaldt PCSK9-hemmerne - en gruppe legemidler med kolesterolnedsettende effekt - skulle også evalueres. Dette med tanke på om anbud på enkelte legemidler på blå resept kan bli en permanent ordning. Dette skal Stortinget skal ta stilling til. 

– Anbud skal unngå at det blir for dyrt for folketrygden å tilby effektive behandlinger. Hensikten er ikke først og fremst å bruke mindre penger, men å kunne tilby flere pasienter behandling for samme pris, sier prosjektleder for anbudspiloten i Legemiddelverket, Hallstein Husbyn ifølge SLV. 

Konkurranseutsetting er et nytt anskaffelsesprinsipp for legemidler på blåresept, og anbudspiloten er omstridt - og har fått stor oppmerksomhet. Flere aktører har rettet kritikk mot ordningen, deriblant leger, industri politikere og pasientforeninger. 

Legemiddelindustrien (LMI) mener anbud på blå resept er et virkemiddel som vil kunne motvirke det legemiddelpolitiske målet om rask og likeverdig tilgang til nye legemidler. 

Også Høyre har vært skeptiske til ordningen, til tross for at det var nettopp Høyre som foreslo å inkludere blåreseptanbudet i statsbudsjettet for 2021. 

– Mange av oss har vært negative til den, og har vært tydelige når vi har skrevet merknader i Stortinget. Det er viktig at de politiske partiene søker kunnskap, og at pasientorganisasjoner og pasienter blir klar over hva som kan bli resultatet dersom vi går denne veien, sa lederen for helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Tone Wilhelmsen Trøen (H), i en debatt om ordningen i april. 

Områdegjennomgangen på folkefinansierte legemidler gjennomført av Vista Analyse og EY viste at «dagens system for å fastsette priser på legemidler fungerer godt». 

– Positive tilbakemeldinger

– Det er stor nedgang i antall søknader om individuell stønad på blå resept og det er gitt mange positive tilbakemeldinger fra spesialister. Det er enklere for legene å forskrive direkte på forhåndsgodkjent refusjon fremfor å søke om blå resept på vegne av pasienten, heter det fra Legemiddelverket. 

Ingen pasienter som har startet behandling allerede, må bytte legemiddel. For pasienter som av ulike årsaker ikke kan bruke anbudsvinneren, er det mulig å få ett av de andre legemidlene på individuell stønad, som tidligere, presiserer SLV. 

Stortinget skal behandle saken til høsten. 

Dersom anbud blir innført, vil dette være aktuelt på utvalgte sykdomsområder med i hovedsak patenterte legemidler det det finnes flere terapeutisk likeverdige alternativer og forventes store utgifter i årene framover, ifølge Legemiddelverket. 

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også