Seks legemidler fikk ja i Beslutningsforum

Lungefibrose-legemidlet Ofev var ett av legemidlene som den offentlige helsetjenesten nå kan tilby. Beslutingsforum sier nei til seks legemidler, og ja til seks. 
JA OG NEI: Beslutningsforum og leder Catrine behandlet tok stilling til en lang rekke metoder i sist møte | Foto: Helse Vest
JA OG NEI: Beslutningsforum og leder Catrine behandlet tok stilling til en lang rekke metoder i sist møte | Foto: Helse Vest

Nintedanib (Ofev) innføres til pasienter med lungefibrose. Legemidlet er ett av i alt seks nye legemidler som kan tas i bruk i norske sykehus, etter at Beslutningsforum møttes mandag morgen. 

Finansieringsansvaret for nintedanib (Ofev) ble overført fra folketrygden til de regionale helseforetakene i 2019 og er tatt i bruk for en type av lungefibrose uten en metodevurdering. Mandag var legemidlet oppe til vurdering på nytt for en annen type lungefibrose. 

I tillegg fikk disse behandlingene ja: Zanubrutinib (Brukinsa), anifrolumab (Saphnelo), mepolizumab (Nucala), dalbavancin (Xydalba). Hydroksykarbamid (Siklos) 

Vurderingen av Olaparib (Lynparza) og Eptinezumab (Vyepti) ble utsatt, fordi de krever noe mer utredning og avklaringer, ifølge Beslutningsforum. 

Seks fikk nei

  • Tebentafusp (Kimmtrak): Begrunnelsen er ikke at det ikke er dokumentert en klinisk nytte som står i forhold til prisen, og Sykehusinnkjøp bes om å gjenoppta forhandlingene med leverandøren.
  • Abemaciclib (Verzenios): Begrunnelsen er ikke at det ikke er dokumentert en klinisk nytte som står i forhold til prisen, og Sykehusinnkjøp bes om å gjenoppta forhandlingene med leverandøren..
  • Brentuksimabvedotin (Adcetris): Begrunnelsen er ikke at det ikke er dokumentert en klinisk nytte som står i forhold til prisen.
  • Risdiplam (Evrysdi): Det er ikke dokumentert en klinisk nytte som står i forhold til prisen på legemidlet, som er for høy, ifølge Beslutningsforum. Sykehusinnkjøp bes gjenoppta forhandlingene med leverandør.
  • Sacituzumab govitecan (Trodelvy): Det er ikke dokumentert at sacituzumab govitecan (Trodelvy) medfører en klinisk nytte, som står i forhold til prisen på legemidlet som er for høy., mener Beslutningsforum. Sykehusinnkjøp bes gjenoppta forhandlingene med leverandør og gi et konkret motbud.
  • Buprenorfin (Subutexdepotinjeksjonsvæske): Prisen for legemidlet er for høy. Det er ikke dokumentert eventuelle fordeler ved Subutex depotinjeksjonsvæske som kan tilsi at dette preparatet kan ha en høyere pris enn andre godkjente behandlingsalternativer til substitusjonsbehandling ved opioidavhengighet. Sykehusinnkjøp bes gjenoppta forhandlingene med leverandør og gi et konkret motbud, heter det fra Beslutningsforum.

Legemiddelselskapene skal be om metodevurdering

En endring i saksgangen i Nye metoder var også på agendaen. Fra denne våren skal legemiddelselskapene selv be om metodevurdering, og sende en anmodning om vurdering til nye metoder. Målet er raskere saksbehandling av legemidler, som er et av flere satsingsområder i videreutviklingen av Nye metoder. 

– Det betyr at vi frigjør ressurser som i dag brukes på metodevarsler - i tillegg til at det gir Statens legemiddelverk bedre muligheter for planlegging, sier Inger Cathrine Bryne, administrerende direktør i Helse Vest RHF og leder av Beslutningsforum, i en pressemelding 


Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også