Beslutningsforum skal ta stilling til innføring av flere kreftlegemidler, migrenemedisin og SMA-legemiddel

Flere av de 14 metodene Beslutningsforum skal ta stilling til mandag er revurderinger. Kreftlegemidler, behandling av opiodavhengighet og migrenemedisin er blant metodene som skal vurderes. 
14 METODER: Leder Cathrine Bryne og Beslutningsforum skal ta stilling til mange metoder i mandagens møte. | Foto: Kjetil Alsvik/NTB Kommunikasjon
14 METODER: Leder Cathrine Bryne og Beslutningsforum skal ta stilling til mange metoder i mandagens møte. | Foto: Kjetil Alsvik/NTB Kommunikasjon

I desember fikk Sykehusinnkjøp klarsignal til å gå videre med avtalekonsept og forhandlinger om spinal muskelatrofi (SMA)-legemidlene nusinersen (Spinraza), som markedsføres av Biogen, og risdiplam (Evrysdi), som markedsføres av Roche. 

Spinraza fikk ja fra Beslutningsforum den 11. april gjennom en avtale som blant annet innebærer å ta i bruk helsedata og helseregistre. 

Mandag skal forumet ta stilling til om også Evrysdi skal kunne tilbys gjennom det offentlige helsevesenet i Norge. 

Blant behandlingene som Beslutningsforum skal revurdere er blant andre migrenebehandlingen Vyepti, som markedsføres av Lundbeck. Denne fikk nei fra Beslutningsforum i februar, og de begrunnet avslaget med at de mener det ikke dokumenterte fordeler med Vyepti som kan tilsi at behandlingskostnadene kan være høyere enn for andre godkjente CGRP-hemmere til behandling av kronisk migrene.

Også Buprenorfin (Subutex depotinjeksjonsvæske) som er et legemiddel i form av en langtidsvirkende injeksjon til behandling av opioidavhengighet, skal behandles på nytt. Dette fikk avslag i januar, på bakgrunn av for høy pris. 


Dette er metodene som skal opp i møtet:

Risdiplam (Evrysdi), til behandling av Spinal muskelatrofi (SMA), som er en arvelig, nevrologisk sykdom med svakhet av tverrstripet muskulatur som viktigste kjennetegn.

Olaparib (Lynparza), prostatkreft-legemiddel

Tebentafusp (Kimmtrak), legemiddel (intravenøs infusjon) til behandling av malignt melanom i øyet.

Abemaciclib (Verzenios), legemiddel (tablett) til behandling av brystkreft.

Brentuksimabvedotin (Adcetris), legemiddel (infusjon) til behandling av lymfom.

Zanubrutinib (Brukinsa), et legemiddel (kapsel) til behandling av en type kronisk lymfatisk leukemi (KLL) - en form for blodkreft.

Mepolizumab (Nucala), immundempende legemiddel (til injeksjon) til behandling av kronisk bihulebetennelse.

Anifrolumab (Saphnelo), legemiddel (infusjon) som tilleggsbehandling av voksne med moderat til alvorlig aktiv, auto-antistoffpositiv systemisk lupus erythematosus (SLE), til tross for standardbehandling.

Dalbavancin (Xydalba), legemiddel (infusjon) som er et antibiotika til behandling av bakterielle infeksjoner i hud og hudstrukturer.

Sacituzumab govitecan (Trodelvy), legemiddel (til infusjon) til behandling av brystkreft. (Også stavet sacituzumab govitecan).

Buprenorfin (Subutex depotinjeksjonsvæske), legemiddel (langtidsvirkende injeksjon) til behandling av opioidavhengighet.

Eptinezumab (Vyepti), legemiddel (intravenøs infusjon) til forebygging av migrene hos voksne. Eptinezumab er en type CGRP-hemmer.

Nintedanib (Ofev), til behandling av interstitiell lungesykdom. Dette er en stor og heterogen gruppe parenkymale lungesykdommer, hvorav de fleste er klassifisert som sjeldne.

Hydroksykarbamid (Siklos), legemiddel (tablett) til behandling av komplikasjoner ved sigdcelleanemi.

Voretigen neparvovec (Luxturna), en genteknoloisk metode for å korrigere mutasjoner i genet for fotoreseptoren RPE65 i øyets netthinneceller. Denne skal opp i møtet grunnet «endret beslutningstekst» ifølge Beslutningsforum. 

Beslutingsforum skal også behandle sak vedrørende overgang til anmodning om vurdering for nye legemidler og indikasjoner i Nye metoder.

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også