Sykehusutvalget foreslår å endre sykehusenes finansieringsmodell

Rammefinansiering av sykehusene må bli et hovedprinisipp, mener Sykehusutvalget. 
LEDET SYKEHUSUTVALG:Sykehusutvalget med utvalgsleder Jon Magnussen leverer sin utredning til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i Marmorhallen i Oslo. | Foto: Lise Åserud / NTB
LEDET SYKEHUSUTVALG:Sykehusutvalget med utvalgsleder Jon Magnussen leverer sin utredning til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i Marmorhallen i Oslo. | Foto: Lise Åserud / NTB
NTB

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) mottok mandag formiddag rapporten som tar for seg sykehus og spesialisthelsetjenesten. Utvalget foreslår:

* Å gjøre rammefinansiering av sykehusene til et hovedprinsipp.

* Mer gunstig finansiering når sykehus skal bygges.

* Bedre samspill mellom kommunehelsetjenesten og sykehus.

* Større demokratisk medvirkning.

Kan måtte vurdere prosjekter på ny

Utvalget sier det kan være grunn til å gjøre nye vurderinger av noen planlagte prosjekter.

«Det er risiko for at nye sykehusbygg blir planlagt og dimensjonert ut fra hva man på kort sikt tror lar seg realisere innenfor eksisterende økonomiske rammer og planforutsetninger. Dette kan føre til at nye bygg ikke blir dimensjonert ut fra hva som reelt sett er behovet eller ønskelig i et langsiktig perspektiv», skriver utvalget ifølge VG.

Det er professor Jon Magnussen som har ledet utvalget, som ble satt ned i februar i fjor. I mandatet het det at staten skal være eier av sykehusene, men at det skulle være regional styring. Regjeringen var også opptatt av å se på endringer for å sikre demokratisk forankring. I tillegg ble utvalget bedt om å se på endringer som kan redusere uheldige utslag av markedstenkning.

Rapporten blir nå sendt på høring. Regjeringen skal så legge fram sine forslag, som vil bli presentert i Nasjonal helse- og samhandlingsplan. Den blir lagt fram for Stortinget før jul.

Dårlig samhandling mellom sykehus og kommune

På pressekonferansen om rapporten mandag sier Magnussen at det i gjennomsnitt er en sak om spesialisthelsetjenesten i Stortinget minst én gang om dagen.

– Og da inkluderer jeg søndag, julaften, langfredag, 17. mai og Svenska flaggans dag, sier han til latter fra salen.

Utvalget ser også på samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunale helsetjenester og begrunner dette med at pasienter med mer komplekse tilstander enn før, skrives ut fra sykehuset og overlates til kommunene.

«Kvaliteten på samhandlingen mellom nivåene i helse- og omsorgstjenesten varierer, og at den i flere tilfeller er for dårlig», står det i rapporten.

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også