Novartis og Roche fikk ja fra Beslutningsforum for sine lungekreft-legemidler

Både dabrafenib (Tafinlar) og pralsetinib (Gavreto) kan tas i bruk på norske sykehus til pasienter med ikke-småcellet lungekreft. 
TOK OPP 24 SAKER: Leder Inger Cathrine Bryne og Beslutningsforum behandlet 24 saker i mandagens møte. | Foto: Helse Vest
TOK OPP 24 SAKER: Leder Inger Cathrine Bryne og Beslutningsforum behandlet 24 saker i mandagens møte. | Foto: Helse Vest

To nye legemidler for pasienter med lungekreft innføres til bruk i norske sykehus. Beslutningsforum har kommet til at både Tafinlar, som markedsføres av Novartis, og Gavreto som markedsføres av Roche, kan tilbys pasienter med ikke-småcellet lungekreft. 

– Liten gruppe

– Pasientene her utgjør en liten gruppe og har få andre behandlingsmuligheter. Derfor er vi tilfreds med å kunne si ja til at sykehusene kan ta i bruk disse to legemidlene til behandling av lungekreftpasienter, sier Inger Cathrine Bryne, administrerende direktør i Helse Vest RHF og leder av Beslutningsforum, i en pressemelding. 

I tillegg ble nye legemidler til blant annet narkolepsi, septisk sjokk, kronisk migrene og hypereosinofilt syndrom, som er en form for immunologisk, betennelseslignende tilstand, innført. 

To av sakene ble trukket. Begge handler om venetoklaks (Venclyxto) til behandling av blodkreft, og disse utsettes for å kunne gå i dialog med fagmiljøet, ifølge Beslutningsforum. 

– Dette er et legemiddel vi i utgangspunktet vil tilby norske pasienter. Vi utsetter de to sakene, fordi vi vil fortsette dialogen med fagmiljøet og se om vi sammen kan finne alternativer til en mulig løsning her, sier Bjørn Egil Vikse, fagdirektør i Helse Vest RHF og en av de fire fagdirektørene som sitter i Bestillerforum. 

Fikk nei

Fem legemidler fikk nei, blant annet Astrazenecas durvalumab (Imfinzi) til småcellet lungekreft, og MSDs Keytruda til livmorkreft. 

– Her er det ikke dokumentert at prisen på legemidlene står i forhold til den dokumenterte kliniske nytten. Sykehusinnkjøp gjenopptar forhandlingene i alle fem sakene, heter det fra Beslutningsforum. 

Beslutningsforum sa også ja til ni legemidler til sjeldne sykdommer, som er overført til sykehusene fra folketrygden. Disse er allerede i etablert bruk, og inngikk i overføringen av finansieringsansvaret for sjeldenområdet fra 1. februar 2019. 

I alt ble det tatt opp 24 saker, som til sammen bestod av 20 legemidler. 15 legemidler innføres, mens fem legemidler innføres ikke. I tillegg utsettes to saker. 

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også