Betingelser for Bruk av Watch Medias tjenester - abonnementsvilkår

Disse betingelsene gjelder ved bruk av tjenester tilbudt av Watch Media Norway AS (etterpå omtalt som Watch Media), slik som nyhetsbrev, nettsider, app-løsning, med mer. Våre nettsider utgis formelt av vårt danske morselskap Watch Media A/S, som er eid av JP/Politikens Hus. Ved å bruke Watch Medias tjenester aksepterer du disse betingelsene.

Innlogging og tilgang

Du kan få tilgang til Watch Medias tjenester gjennom kjøp av IP-tilgang og/eller personlige tilganger.

Ved kjøp av IP-tilgang, vil brukere få tilgang til våre tjenester gjennom kjøpers IP-adresse(r), enten ved å koble seg på gjeldende nettverk i kjøpers lokaler eller gjennom å logge inn via VPN.

Ved kjøp av personlig tilgang, kan bruker logge inn via e-post og passord. Brukers innloggingsopplysninger er personlige og skal ikke benyttes eller deles med andre.

Kun myndige personer kan kjøpe Watch Medias tjenester.

Watch Media forbeholder seg retten til å sperre adgangen, si opp tilgangen med øyeblikkelig virkning og kreve erstatning for ethvert tap som oppstår som følge av misligholdelse av disse betingelsene. Det vil ikke ytes kompensasjon for en eventuelt betalt restperiode ved slikt mislighold.

Pris og betaling

I tillegg til Watch Medias standard onlinekjøp av abonnement (med personlig tilgang), er det mulig å inngå skreddersydde pakkeløsninger med en kombinasjon av IP-tilgang og/eller personlige tilgang for flere brukere. Bekreftelse på inngått avtale og kvitteringer vil kun sendes per e-post.

Watch Media oppgir alle priser ekskl. MVA. og forbeholder seg retten til å justere våre priser og gebyrer. Dette kan blant annet skje som følge av inflasjon, endringer i priser hos våre underleverandører, endringer i lønnsnivået og/eller endringer i våre produkter. Med mindre noe annet er avtalt kan Watch Media øke enhver pris med inntil 3 % årlig uten forhåndsvarsel. Øvrige prisendringer vil varsles på forhånd.

Manglende betaling kan medføre at tilgangen til våre tjenester stanses, i tillegg til at saken kan bli oversendt til inkasso. Manglende betaling vil ikke ansees som oppsigelse av abonnementet eller avtalen, se mer om oppsigelse nedenfor.

Abonnement gjennom online kjøp

Online kjøp av et abonnement skjer for tre måneder av gangen, og betales forskuddsvis. Pris for abonnementet oppgis ved kjøpet. Hvis abonnementet er solgt i forbindelse med en kampanje, vil prisen justeres til Watch Medias gjeldende pris etter utløp av kampanjeperioden, med mindre noe annet ble avtalt ved kjøpet.

Ved online kjøp av abonnement vil betaling for valgt betalingstermin skje med betalingskort. Kortinformasjon innhentes ved førstegangs kjøp og sendes på en sikker måte gjennom SSL-kryptering (Secure Socket Layer). Betales det med kort vil du samtidig gi tillatelse til at betaling for nye perioder trekkes automatisk fra det kortet du benyttet inntil abonnementet sies opp.

Du kan endre hvilket kort som brukes til betaling og også slette tidligere angitte kort. Om du sletter alle kort, vil vi kontakte deg for å håndtere betaling. Fakturagebyr kan komme i tillegg.

I tillegg til standard prisøkning beskrevet ovenfor, kan Watch Media endre prisen for abonnementsløsningen ved å gi varsel om dette minimum 6 uker før utløp av inneværende betalingsperiode. Abonnementet fornyes automatisk med mindre det sies opp før utløpet av inneværende betalingsperiode.

Alle abonnement er bindende i tre måneder av gangen. Abonnementet løper inntil oppsigelse, med mindre noe annet er avtalt i forbindelse med kjøpet. Dersom abonnementet ikke er sagt opp før utløp av inneværende tre måneders periode, vil abonnementet automatisk fornyes for en ny tre måneders periode.

Abonnementet avsluttes ved kontakt til vårt kundesenter per e-post til support@watchmedia.no.

Pakkeløsning

Ved ønske om pakkeløsning ber vi om at dere tar kontakt med oss, slik at vi finner en løsning som passer ditt behov.

Avtalen om pakkeløsning fornyes automatisk med ett år av gangen, med mindre den sies opp av kunden eller Watch Media før utløp av inneværende periode. I tillegg til standardprisøkning beskrevet ovenfor, kan Watch Media endre avtaleprisen(e) ved å gi varsel om dette minimum 6 uker før utløp av inneværende avtaleperiode.

Abonnementet avsluttes ved kontakt til vårt kundesenter per e-post til support@watchmedia.no.

Angrerett for abonnement

Ved onlinekjøp av abonnement tilbyr vi en 14 dagers angrerett.

Angreretten gjøres gjeldende ved å rette en henvendelse til vårt kundesenter på support@watchmedia.no senest innen 14 dager etter kjøpsdato. Underrettes det per e-post er det tilstrekkelig at dette er sendt innen fristens utløp.

Hvis angreretten gjøres gjeldende, vil det likevel bli påkrevd betaling for allerede leverte tjenester frem til tidspunktet for avbrytelsen.

Reklamasjon

Ved reklamasjon ber vi om at du kontakter vårt kundesenter så snart som mulig og senest innen rimelig tid etter at feilen eller mangelen ble oppdaget.

Watch Media vil unntaksvis kunne oppleve perioder med nedetid grunnet tekniske forstyrrelser, oppgradering og/eller vedlikehold. Manglende digital adgang ved slike forhold vil ikke erstattes.

Kundeundersøkelser

Som eksisterende bruker vil du, i henhold til markedsføringsloven, kunne bli tilbudt å delta i våre egne markedsundersøkelser, undersøkelser om kundetilfredshet og vurderinger av kjøpsopplevelsen hos oss, samt motta e-poster med invitasjoner til konferanse, kurs og lignende fra tredjeparter som vi tror er interessant for deg. Du kan reservere deg fra slike henvendelser ved å ta kontakt med vårt kundesenter på telefon eller e-post.

Ansvarsbegrensning

Watch Media tar forbehold om at det kan være upresisheter eller feil i tjenesten, og er under ingen omstendigheter erstatningsansvarlig overfor bruker eller kunde for tapt fortjeneste, tapte besparelser eller andre indirekte tap eller følgeskader som skyldes anvendelse av tjenesten/abonnementet, eller manglende mulighet for å anvende dette, uavhengig av om Watch Media er blitt informert om muligheten for slike krav.

Den enkelte annonsør har ansvaret for annonsene og bannere som vises på våre sider, samt sidene disse linkes til. Watch Media fraskriver seg ansvar for hva som fremgår av annonsene, deres innhold og nødvendige rettigheter i bannere fra tredjeparter.For digitalt innhold gir Watch Media ingen garanti med hensyn til funksjon og tilgjengelighet.

Personopplysninger og personvern

Opplysninger om tidligere og nåværende abonnenter og brukere oppbevares og behandles fortrolig til eventuell senere bruk i overensstemmelse med lovgivning.

Når du oppretter en personlig bruker, tegner et abonnement hos Watch Media eller oppretter en profil i forbindelse med en konkurranse, spørreskjema eller lignende, registrerer vi de opplysninger du gir oss. Personopplysninger benyttes først og fremst til å gjennomføre det kjøp eller besvare den henvendelsen som opplysningene er innsamlet i forbindelse med.

Personopplysninger kan i tillegg benyttes av Watch Media til markedsføring, salg og kundeservice i henhold til gjeldene lovgivning. Videre brukes personopplysninger til å oppnå et bedre kjennskap til brukerne på tvers av Watch Medias digitale ytelser.

Som nevnt, eies Watch Media av JP/Politikens Hus A/S, som forbeholder seg retten til å utveksle data om abonnenter og brukere på tvers av konsernet. Du kan lese mer om innsamling og behandling av personopplysninger, herunder bruk av cookies og utveksling av informasjon i konsernet, under vår Personvern-side.

Opphavsrett

Ethvert innhold tilgjengelig på Watch Media er opphavsrettslig beskyttet og skal ikke kopieres eller videreformidles. Digitalt innhold stilles til rådighet for visning/lesning for deg, og kan kun skrives ut til personlig forbruk. Annen anvendelse av innholdet i våre tjenester krever Watch Medias skriftlige tillatelse.


Kontaktopplysninger

Watch Media Norway AS

Org.nr.: 923 941 703

Nettsider:

www.finanswatch.no

www.eiendomswatch.no

www.advokatwatch.no

www.energiwatch.no

www.medwatch.no


Kundesenter tlf.: +47 21014043

Kundesenter e-post: support@watchmedia.no


Generelt: endring av betingelser, lovvalg og verneting

Watch Media kan på et hvilket som helst tidspunkt endre disse betingelsene. Oppdaterte betingelser vil til enhver tid være tilgjengelig på denne siden, som vi anbefaler at du besøker jevnlig. Disse betingelsene er underlagt, og skal tolkes i samsvar med, norsk rett. Eventuelle tvister mellom Watch Media og våre kunder og/eller brukere skal søkes løst i minnelighet. Om partene ikke oppnår enighet, vedtas norske domstoler ved Oslo tingrett som verneting.