Beslutningsforum skal ta stilling til innføring av brystkreftmedisin for fjerde gang

Mandag skal Beslutningsforum ta stilling til 11 metoder, hvorav ti er legemidler. Gileads brystkreftbehandling skal opp til vurdering for fjerde gang. 
SKAL TA STILLING: Beslutningsforum og dets leder Inger Cathrine Bryne tar opp 11 nye metoder i sitt møte mandag | Foto: Kjetil Alsvik/NTB Kommunikasjon
SKAL TA STILLING: Beslutningsforum og dets leder Inger Cathrine Bryne tar opp 11 nye metoder i sitt møte mandag | Foto: Kjetil Alsvik/NTB Kommunikasjon

Beslutningsforum for nye metoder skal behandle 11 metoder på møtet mandag. 

Én av behandlingene som skal diskuteres i møtet brystkreftbehandilngen sacituzumab govitecan (Trodelvy). Innføringen av behandlingen var oppe i Beslutningsforum i 2021, og to ganger i 2023. De tre avslagene er begrunnet med for høy pris i forhold til dokumentert effekt. 

Trodelvy markedsføres av Gilead, og er et legemiddel som gis via infusjon til behandling av brystkreft. 

Som MedWatch skrev i januar i år, tok det halvannet år fra Statens legemiddelverk fikk i oppdrag å gjøre en hurtig metodevurdering på Trodelvy, til den forelå. Både selskapets treghet med å sende inn dokumentasjon og opptatte saksbehandlere måtte ta skylden, ifølge Legemiddelverket: 

– Det er flere grunner til at denne saken har tatt tid. Først ventet vi i over 200 dager på at firma skulle sende inn dokumentasjon. Så tok det tid før vi hadde ledige saksbehandlere. Når saksbehandlingen først startet, ble den gjennomført på tilnærmet normert tid, sa SLVs Ingvild Bryn til MedWatch.

Ti av metodene som skal opp i mandagens møte er legemidler, mens én metode er av typen prosedyrer og organisatoriske tiltak. I tillegg skal Nye metoder sin strategi for 2023 - 2028 drøftes, ifølge Beslutningsforum. 

Det er Beslutningsforum for nye metoder som fatter beslutninger om innføring eller utfasing av metoder på nasjonalt nivå. Forumet er satt sammen av direktørene for de fire regionale helseforetakene (RHF) samt observatører for brukerutvalgene og en fra Helsedirektoratet. 

Sacituzumabgovitekan (Trodelvy)

  • Monoterapi indisert til behandling av voksne med inoperabel eller metastatisk trippelnegativ brystkreft (mTNBC) som har fått to eller flere tidligere systemiske behandlinger, hvorav minst én av dem for avansert sykdom.

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også