Lungekreft-behandling får midlertidig ja

Beslutningsforum gir en konseptgodkjenning for legemidlet Rybrevant, mens Sykehusinnkjøp forhandler fram en alternativ prisavtale. 
MIDLERTIDIG JA: – Det er stor usikkerhet rundt den relative effekten av dette legemiddelet per nå. Midlertidig innføring kan i slike tilfeller være en egnet måte å tilgjengeliggjøre legemiddelet for norske pasienter, sier leder av Beslutningsforum, Inger Cathrine Bryne. | Foto: Kjetil Alsvik/NTB Kommunikasjon
MIDLERTIDIG JA: – Det er stor usikkerhet rundt den relative effekten av dette legemiddelet per nå. Midlertidig innføring kan i slike tilfeller være en egnet måte å tilgjengeliggjøre legemiddelet for norske pasienter, sier leder av Beslutningsforum, Inger Cathrine Bryne. | Foto: Kjetil Alsvik/NTB Kommunikasjon

En alternativ prisavtale innebærer at legemidlet kan innføres midlertidig til en lav pris, som kan oppjusteres ved en ordinær beslutning etter en ny metodevurdering. Prisen henger på den måten sammen med den dokumenterte effekten av legemiddelet, heter det fra Beslutningsforum etter mandagens møte. 

En av sakene på februarmøtet handlet om muligheten for midlertidig innføring av legemiddelet Rybrevant for lungekreftbehandling. 

Legemidlet markedsføres av Janssen-Cilag. 

– Det er stor usikkerhet rundt den relative effekten av dette legemiddelet per nå. Midlertidig innføring kan i slike tilfeller være en egnet måte å tilgjengeliggjøre legemiddelet for norske pasienter. Dette skjer i påvente av data fra pågående studier, som kan gjøre det mulig med en ordinær innføring, sier administrerende direktør i Helse Vest RHF og leder av Beslutningsforum, Inger Cathrine Bryne, i en pressemelding. 

Ny metodervurdering

Når en ny metodevurdering med kostnads- og effektivitetsvurdering er klar, kan Beslutningsforum ta en ordinær beslutning. Betalingen for legemidlet vil da revurderes – og kan gå opp hvis dataene tilsier det. Dette er forskjellen fra ordinær innføring, hvor prisen ikke kan økes.

– Vi håper forhandlingene med selskapet når fram, slik at vi kan få på plass en akseptabel risikodeling mellom staten og industrien i påvente av dokumentasjon, selv om kostnadseffektiviteten ikke er kjent. Dette kan sees på som et samarbeid, der vi gjør legemiddelet tilgjengelig i en begrenset periode, mens leverandøren kommer tilbake med mer dokumentasjon, sier Bryne i meldingen. 

Tidlig EMA-godkjenning

Vanligvis baseres avtaler mellom sykehusene og legemiddelindustrien seg på en vurdering av kostnadseffektivitet. 

Det europeiske legemiddelbyrået (EMA) har åpnet for tidlig og midlertidig godkjenning av legemidler, og Rybrevant er et av disse. 

Legemidlet har midlertidig markedsføringstillatelse fra EMA (for behandling av pasienter med metastatisk lungekreft med en EGFR ekson 20 innsetningsmutasjon). 

– En av konsekvensene av den tidlige EMA-godkjenningen er at det da ofte ikke foreligger tilstrekkelig informasjon for at Statens legemiddelverk (SLV) kan presentere en troverdig kostnads- og effektivitetsvurdering til Beslutningsforum. Derfor har Sykehusinnkjøp tatt initiativ til å vurdere en alternativ prisavtale for midlertidig innføring – i påvente av nye data, skriver Beslutningsforum. 

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også