Bergenbio med nye studiedata: – Styrker utvilsomt optimismen

Nye data fra Bergenbios lungekreftstudie samt fra selskapets benmargs- og blodkreftstudie er viktige bekreftelser, sier administrerende direktør Martin Olin. 
HAR 73 MILLIONER PÅ BOK: Bergenbio-direktør Martin Olin er fornøyd med nye studiedata., og varsler samtidig en forbedret kontantstrøm nå som selskapet styrker satsingen på sin lungekreftstudie. | Foto: Teresa Walton
HAR 73 MILLIONER PÅ BOK: Bergenbio-direktør Martin Olin er fornøyd med nye studiedata., og varsler samtidig en forbedret kontantstrøm nå som selskapet styrker satsingen på sin lungekreftstudie. | Foto: Teresa Walton

Bergenbio presenterer nye data fra to av selskapets studier, som øker sannsynligheten for at selskapets hovedstudie på lungekreft i førstelinje lykkes, skriver selskapet i en markedsoppdatering mandag. 

Selskapet legger fram sine resultater fra første kvartal den 22.juni, men av markedsoppdateringen framgår det at Bergenbio har 73 millioner kroner i kontantbeholdning ved utgangen av kvartalet. 

Som MedWatch skrev forrige uke setter Bergenbio alle andre utviklingsløp på pause for å spare penger fordi det nå er legemiddelkandidaten bemcentinib og ikke-småcellet lungekreft som gjelder. Dette betyr også en forbedring av kontantstrømmen, opplyser selskapet. 

– Positive data

– Det vi har lært fra disse to fase 2-studiene styrker utvilsomt optimismen til det viktige arbeidet vårt innen førstelinje-behandling av ikke-småcellet lungekreft, som er den studien selskapet fokuserer på fremover, sier Martin Olin, administrerende direktør i Bergenbio. 

I den ene studien blir selskapets legemiddelkandidat bemcentinib undersøkt i andrelinje med PD-L1-hemmeren pembrolizumab (markedsført av MSD som Keytruda), i behandlingen av ikke-småcellet lungekreft (NSCLC). Selskapet la fram tidlige data fra denne studien i februar. Nå understøtter ytterligere data fra studien at det har vært gjort oppmuntrende funn, heter det fra selskapet. 

– De nye dataene indikerer at AXL-hemming med bemcentinib bidrar bredt til en betydelig klinisk fordel, også for de pasientene med genmutasjoner som i dag ikke kan behandles effektivt. Særlig stor er fordelen for pasienter med AXL-uttrykk, både når det gjelder respons og overlevelse. Dette er en viktig bekreftelse for oss når vi nå jobber med studien vår i førstelinje, sier Olin.

Ifølge selskapet bekrefter tilleggsdataene en klinisk betydningsfull forbedring i median totaloverlevelse og median progresjonsfri overlevelse hos pasienter, uavhengig av PD-L1 nivå. Videre indikerer tilleggsdataene ingen større sikkerhetsutfordringer sammenliknet med behandling med pembrolizumab alene.

– Dette er meget lovende, ettersom pasienter med lavt PD-L1-nivå ikke opplever fordeler med tilgjengelige PD-L1-hemmere. Videre indikerer dataene at pasienter med genmutasjoner der det er dårlig prognose for respons på tilgjengelige behandlinger, faktisk responderer veldig bra på kombinasjonen av bemcentinib og prembrolizumab, sier Olin. 

Emisjon

I den andre studien presenteres topplinjedata fra andrelinje-studien av bemcentinib som monoterapi og i kombinasjon med lavdose cytarabin (LDAC) hos personer med tilbakevendende, refraktær akutt myelogen leukemi (AML), samt MDS. Datasettet indikerer at AXL-hemming med bemcentinib forbedrer behandlingsutfallet også for disse typer kreft. 

Bergenbio meldte i april at styret har vedtatt å gjennomføre en fortrinnsrettet emisjon for å hente inntil 250 millioner kroner. Flere investorer har på forhånd forpliktet seg til å tegne seg for aksjer i emisjonen. Forslaget skal gjennom ordinær generalforsamling 22. mai.

Selskapets største aksjonærer, deriblant Trond Mohns Meteva AS, går allerede god for 175 millioner av beløpet. 

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også