Targovax pauser kreftstudie: – Kapitalmarkedet for biotekselskaper er inne i en svært krevende fase

Targovax setter oppstart av sin fase 2-studie på føflekk-kreft på pause. Kostnadene for studien er beregnet til 400 millioner kroner. Nå vil selskapet bruke ressursene på utviklingen av sin plattform for sirkulært RNA. 
PAUSER KREFTSTUDIE: - Kapitalmarkedet for biotekselskaper er inne i en svært krevende fase, og derfor har vi bestemt oss for å prioritere våre ressurser til det pre-kliniske circRNA-programmet, sier administrerende direktør i Targovax, dr. Erik Digman Wiklund. Han er en av oppdagerne av circRNA. | Foto: Targovax
PAUSER KREFTSTUDIE: - Kapitalmarkedet for biotekselskaper er inne i en svært krevende fase, og derfor har vi bestemt oss for å prioritere våre ressurser til det pre-kliniske circRNA-programmet, sier administrerende direktør i Targovax, dr. Erik Digman Wiklund. Han er en av oppdagerne av circRNA. | Foto: Targovax

– Targovax har sterk tro på potensialet til ONCOS-102, men på grunn av et svært utfordrende kapitalmarked innen biotek, vil selskapet avvente oppstart av fase 2-utvikling til et partnerskap eller ytterligere finansiering er på plass, heter det fra selskapet i en børsmelding torsdag ettermiddag. 

ONCOS-102-studien som selskapet viser til er en studie på føflekk-kreft som er motstandsdyktig mot PD-1-hemmere, såkalt «PD-1 Refractory Melanoma». 

Anslår kostnader opp til 400 millioner

Studien har vist sterke data i fase 1 og Targovax har etablert en vitenskapelig solid og differensiert utviklingsplan for fase 2, som også er støttet av internasjonale krefteksperter, partnere og av regulatoriske myndigheter, skriver de. 

– Til tross for dette, for å redusere kostnadene har selskapet besluttet kun å gå videre med utviklingen av ONCOS-102 når et partnerskap og/eller ytterligere finansiering fra andre kilder er på plass. De totale kostnadene for den planlagte ONCOS-102 fase 2 studien, inkludert produksjonskostnader, er anslått til opptil 400 millioner kroner. Beslutningen vil derfor medføre en betydelig kostnadsreduksjon og redusert kapitalbehov, skriver selskapet. 

Fortsetter med eksternt finansierte studier

De eksternt finansierte studiene TG01 i RAS-mutert kreft vil fortsette som planlagt i USA og Norge, ifølge selskapet. 

– TG01 programmet mot RAS-mutert kreft blir ikke berørt, og to samarbeidsstudier er i gang i USA og Norge. Studiene er støttet av akademiske og kommersielle partnere, samt forskningsmidler fra Innovasjon Norge og Forskningsrådet.

Targovax mener de nå har en «unik mulighet for å ta en ledende posisjon innen sirkulært RNA (circRNA)», en helt ny type RNA-terapi som tiltrekker seg stor internasjonal interesse, og vil legge ressurser på denne utviklingen. 

Sikret finansiering på 300 millioner kroner

Nylig sikret selskapet en finansiering på inntil 300 millioner kroner fra den London-baserte investoren Atlas Capital Markets, nettopp for å sikre oppstart av ONCOS-102 fase 2-studien i føflekkreft, men også to kliniske studier med TG01 og in vivo studier for programmet innen sirkulært RNA. 

Selskapet uttalte da at de parallelt vurderer muligheter for å realisere det fulle potensialet i selskapets plattform innen sirkulært RNA. 

Den fokuserte strategien vil medføre betydelige kostnadsreduksjoner og gjøre det mulig å akselerere den pre-kliniske circRNA plattform-utviklingen, støttet av den foreslåtte finansieringen fra Atlas, skriver selskapet: 

– Beslutningen vil redusere Targovax’ løpende kostnader vesentlig og gjør det mulig å akselerere circRNA-utviklingen, som foregår i samarbeid med Karolinska Institutet i Stockholm, med finansiering fra den foreslåtte finansieringen fra Atlas Special Opportunities (Atlas)

– Finansieringsaktiviteten innen RNA-teknologi mer enn doblet seg i 2021-22, og av dette stor circRNA >40 % av den totale verdien. Gitt dette sterke momentumet og feltets svært raske utvikling, mener Targovax’ ledelse og styre at selskapets nåværende ressurser best prioriteres ved å akselerere circRNA-programmet.

– Kapitalmarkedet for biotekselskaper er inne i en svært krevende fase, og derfor har vi bestemt oss for å prioritere våre ressurser til det pre-kliniske circRNA programmet, sier administrerende direktør i Targovax, Erik Digman Wiklund, i meldingen. 

Wiklund er en av oppdagerne av circRNA.

– Unik mulighet

– Våre verdensledende circRNA-forskere har etablert en effektiv og differensiert tilnærming til utvikling av fremtidige circRNA-legemidler, og dette gir oss en unik mulighet å bygge videre på vår fordel som en tidlig aktør innen et område med raskt økende interesse både fra legemiddelselskaper og investorer, sier han. 

– Vi har fremdeles stor tro på potensialet til ONCOS-102, og vi ser nå etter strategiske løsninger som muliggjør fortsatt klinisk utvikling, sier Digman Wiklund. 

– Finansieringen fra Atlas avgjørende nå

Bioteknologisektoren har hatt motvind globalt de siste 18 månedene, og spesielt i Norge, viser styreleder Damian Marron til: 

– På bakgrunn av dagens aksjekurs og det store finansieringsbehovet forbundet med utviklingsprogrammet for ONCOS-102, har styret konkludert med at vårt unike program innen circRNA gir oss den beste muligheten for å skape aksjonærverdier på kort sikt. 

Oppfordrer aksjonærene til å stemme for plan

– Vårt team av forskere ved Karolinska Institutet i Stockholm, ledet av circRNA oppdagerne CEO Dr. Erik Digman Wiklund, og forskningssjef Dr. Thomas Hansen, vil nå kunne fokusere fullt ut på å oppnå det fulle potensialet av vår circRNA plattform. Finansieringen fra Atlas er helt avgjørende for å gjennomføre denne planen, og styret vil på det sterkeste oppfordre alle aksjonærer til å stemme for den foreslåtte løsningen med 300 millioner kroner i konvertible obligasjoner, sier Marron. 

Torsdag skal det avholde en ekstraordinær generalforsamling med formål å godkjenne investeringsavtalen
for opptil 300 millioner kroner i konvertible obligasjoner med Atlas.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

!
Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også