LMI: – Bør forby parallelleksport av legemidler fra beredskapslagere

Legemiddelindustrien er skuffet over at regjeringen ikke ønsker en tydeligere ansvarsfordeling mellom Legemiddelverket og Helsedirektoratet, og mener det er nødvendig å forby parallelleksport. 
– MÅ FORBLI I NORGE: – Etter vår mening er det avgjørende at beredskapslager beskyttes mot parallelleksport for å sikre at Norge får og har det tilsiktede beredskapsvolum av legemidler, skriver Legemiddelindustrien i et høringssvar. | Foto: NTB
– MÅ FORBLI I NORGE: – Etter vår mening er det avgjørende at beredskapslager beskyttes mot parallelleksport for å sikre at Norge får og har det tilsiktede beredskapsvolum av legemidler, skriver Legemiddelindustrien i et høringssvar. | Foto: NTB

Helse og omsorgsdepartementet (HOD) har sendt på høring et forslag om hvordan de kan innrette et legemiddelberedskapslager for primærhelsetjenesten. Nå har legemiddelindustrien (LMI) har sendt inn sitt svar på høringen som har svarfrist 6. januar. 

Vil forskriftsfeste beredskapsplikten

HOD foreslår blant annet å forskriftsfeste beredskapsplikten til grossistene, hvilket LMI slutter helhjertet opp om. 

– Det gir bedre beredskap enn ved et prinsipp som baserer seg på frivillige avtaleinngåelser med grossistene. Inntil nylig var det kun to av tre grossister som ville inngå en slik avtale, og det viser avtaleprinsippets sårbarhet, skriver interesseorganisasjonen. 

Ved å forskriftsfeste beredskapsplikten unngår man å være avhengig av grossistenes forhandlingsvilje, mener LMI, som viser til at stikkprøver har avdekket at grossistene ikke oppfyller måltallene samtidig som de parallelleksporterte varer som skulle vært på beredskapslager.

– Sett fra leverandørenes side er slik praksis uakseptabel og svekker insentivene til å levere legemidler til beredskapsordningen, særlig sett i lys av at grossistene får økonomisk kompensasjon for beredskapslagerhold. 

LMI frykter at man i en mangelsituasjon risikerer at legemidler på lager hos norske grossister som er tiltenkt det norske markedet, blir eksportert til et marked som er villige til å betale en høyere pris.

– Etter vår mening er det derfor avgjørende at beredskapslager beskyttes mot parallelleksport for å sikre at Norge får og har det tilsiktede beredskapsvolum av legemidler. 

Uklar ansvarsfordeling

LMI er kritisk til at HOD ikke ønsker å innføre en tydeligere ansvarsfordeling mellom Helsedirektoratet og Legemiddelverket. 

I høringssvaret viser organisasjonen til at Koronakommisjonen i sin tid mente at ansvarsforholdene i norsk legemiddelberedskap bør avklares. 

HOD har også slått fast at grensesnittet mellom Helsedirektoratet og Legemiddelverket i enkelte situasjoner kan være uklart, påpeker LMI, men konstaterer: 

– (...) HOD hevder at det vil være vanskelig fullt ut å klarggjøre dette. HOD vil heller ikke lovfeste etatenes virksomhet.

LMI mener dette ikke er godt nok og foreslår at følgende funksjoner, som i dag fordeles mellom ulike aktører, samles hos ett myndighetsorgan: 

  • Utvelgelse av beredskapslegemidler, herunder endringer i preparatlisten.
  • Fastsettelse av beredskapsvolum for det enkelte preparat.
  • Utbetalinger av kompensasjon til grossistene for beredskaplagerhold.
  • Jevnlig tilsyn med at grossistene faktisk oppfyller beredskapsvolumene som det gis støtte til.
  • Vurdering av parallelleksportrestriksjoner samt rasjoneringer. Fastsette kriterier for og beslutte uttak fra beredskapslagrene

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også