Debatt: Voksenvaksinasjonsprogram – hvorfor venter vi fortsatt?

På tross av en rørende enighet om at et voksenvaksinasjonsprogram vil være et godt tiltak, har det skjedd svært lite i løpet av denne lange tiden. Har det gode blitt det bestes fiende? 
PRPGRAM FOR VOKSENVAKSINASJON: Et vellykket voksenvaksinasjonsprogram vil redusere presset på helsetjenesten, og dermed frigjøre sårt tiltrengte ressurser til andre deler av helsesektoren. Hvorfor tar det så lang tid?, spør Per Aabakken i dette innlegget. | Foto: Sanofi
PRPGRAM FOR VOKSENVAKSINASJON: Et vellykket voksenvaksinasjonsprogram vil redusere presset på helsetjenesten, og dermed frigjøre sårt tiltrengte ressurser til andre deler av helsesektoren. Hvorfor tar det så lang tid?, spør Per Aabakken i dette innlegget. | Foto: Sanofi
.

Dette er et debattinnlegg skrevet av Per Harald Aabakken, daglig leder for Sanofi i Norge. Aabakken er også leder av faggruppen for vaksiner i Legemiddelindustrien (LMI).

Det har nå gått snart ti år siden det første forslaget om innføring av et voksenvaksinasjonsprogram ble lagt på bordet av Solberg-regjeringen. 

På tross av en rørende enighet om at et voksenvaksinasjonsprogram vil være et godt tiltak, har det skjedd svært lite i løpet av denne lange tiden. Har det gode blitt det bestes fiende? 

Et voksenvaksinasjonsprogram handler om mer enn beskyttelse mot sykdom

Vaksiner er et av våre viktigste verktøy i å forebygge sykdom. De aller fleste av oss har et forhold til barnevaksinasjonsprogrammet. De færreste av oss tenker nok på hva barnevaksinasjonsprogrammet har betydd for den norske folkehelsen de siste 70 årene.

Samtidig tenker de fleste av oss at når vi har tatt en vaksine så er vi beskyttet livet ut. Det er bare delvis sant. Immunforsvaret vårt endrer seg, og blir svakere når vi blir voksne og eldre. Effekten av noen av vaksinene vi har tatt blir dårligere, og det er behov påfyll. 

Pandemien viste oss hvordan vi kan unngå alvorlig sykdom og død gjennom forebyggende vaksinering. Sesonginfluensa, lungebetennelse, de siste årene covid-19 og flere andre virussykdommer setter hvert år helsetjenesten under press. Samtidig blir mange alvorlig syke med langvarige komplikasjoner av gjennomgåtte infeksjoner som kunne vært forebygget.

Et effektivt voksenvaksinasjonsprogram vil redusere presset på helsetjenesten, og dermed frigjøre ressurser til andre viktige helseprioriteringer. Dette er helt i tråd med helsepersonellkommisjonens tydelige anbefaling - vi kan ikke belage oss på flere hender, vi må bruke flere verktøy. 

I tillegg vil forebyggende vaksinasjon bidra til å holde flere i arbeid, redusere belastningen på pårørende, samt forebygge infeksjoner som ellers ville trenge antibiotikabehandling. Dette vil være et svært viktig bidrag i kampen mot vår tids stille pandemi, antibiotikaresistens. Vi har alle brikkene i puslespillet tilgjengelig.

Folkehelseinstituttet kom allerede i 2018 med klare anbefalinger om både hvilke sykdommer det bør beskyttes mot, hvordan programmet bør implementeres, og hvordan det skal finansieres. Når vi også vet at et voksenvaksinasjonsprogram vil bidra til å gjøre den norske helsetjenesten mer bærekraftig, gjøre oss bedre rustet til neste helsekrise, og at det er enighet om tiltaket, er det et trist skue å se at dette ikke er på plass. 

Folkehelseinstituttet og norske myndigheter er gode på implementering og gjennomføring av vaksinasjonsprogram. Nå er tiden kommet for enda et program. Det vil kreve en vesentlig økonomisk investering, men den samfunnsøkonomiske gevinsten vil være stor, sannsynligvis større enn investeringen. Og betydningen av unngått alvorlig sykdom vil dessuten gi mange en større livsglede. 

Det er ikke nødvendigvis slik at alle vaksiner i et program skal finansieres av det offentlige. Barnevaksinene som skal fylles på hvert tiende år er et eksempel på dette. Her er det foreslått at vaksinen kan betales av den enkelte. Med tydelige anbefalinger, og gode løsninger for automatisert informasjon, vil dette kunne bidra til å gi en høy vaksinasjonsdekning. Samtidig står også vaksinasjonsklinikker og apotek klare til å bidra. Med andre ord: Systemet er praktisk talt allerede rigget for innføring av et voksenvaksinasjonsprogram. 

Det er avgjørende for et vellykket voksenvaksinasjonsprogram at legemiddelindustrien kan levere vaksinene som skal benyttes. Det skal vi klare. Men, vi er avhengig av forutsigbarhet. Norge er ikke alene i verden, og langsiktige avtaler må på plass for å sikre leveransesikkerhet. Alle ønsker det – ingen tar beslutningen

Et voksenvaksinasjonsprogram er avhengig av en politisk beslutning. Men, når alle er enige kan det virke som at det er mindre interessant å få det vedtatt. Heldigvis for oss som innbyggere har noen politikere vist et stort engasjement for et voksenvaksinasjonsprogram. De har lenge vært opptatt av at det nå er, for å bruke Helsepersonellkommisjonens ord, tid for handling. 

I disse dager kommer regjeringens folkehelsemelding. Regjeringen har selv lagt forventninger om at det i denne meldingen også kommer anbefalinger som skal sette fart på etableringen av et voksenvaksinasjonsprogram. Vi som representerer legemiddelindustrien har i hvert fall forventninger og håp om at et viktig verktøy for forebygging av sykdom for voksne skal bli en realitet - etter snart ti år!

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

!
Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også